W Krakowie powstanie Muzeum im. gen. Władysława Andersa
2017-09-14
Wojewoda Małopolski oraz Uniwersytet Pedagogiczny będą współdziałać w sprawie utworzenia w Krakowie Muzeum im. Generała Władysława Andersa. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Ćwika, Wojewodę Małopolskiego i Profesora dra hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora Uczelni nastąpiło dziś w Krakowie. Inicjatywę objęła patronatem honorowym Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a zarazem córka Generała.

Zamysł utworzenia Muzeum wiąże się, jak widnieje w preambule: z potrzebą upamiętnienia ofiar represji i czasów przymusowego wypędzenia obywateli Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej wraz z częściową możliwością ich wyjścia z niewoli, utworzenia „Armii Andersa”, jej walki z najeźdźcą i tworzenia żołnierskiej emigracji niepodległościowej – jedynego nieskrępowanego po wojnie głosu Wolnej Polski w świecie i kontynuatora ciągłości suwerennej II Rzeczypospolitej w czasach komunistycznego zniewolenia kraju i likwidacji elit narodowych.

Wiele dokumentów zebranych dotychczas przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie znalazłoby swoje miejsce w planowanym do utworzenia muzeum. Jak podaje podpisany list intencyjny: W Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znajduje się około 300. relacji ludzi (w zapisie audiowizualnym), którzy wyszli wraz z gen. Władysławem Andersem w 1942 z ZSRS. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Dodatkowo, w Centrum znajdują się tysiące dokumentów i fotografii związanych z opisywanym exodusem i jego konsekwencjami. Materiały zostały zebrane podczas wielokrotnych misji naukowych do Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, RPA, Australii i Izraela oraz podczas prac w Polsce. Dokumentacja ta, obecnie przechowywana w Forcie Skotniki stanowi podwaliny pod nowe muzeum, które będzie szczególnie ważne dla kształtowania świadomości historycznej kolejnych młodych pokoleń.

Lokalizacja przyszłego muzeum w Krakowie ma doniosłe znaczenie ze względu na liczne grono Sybiraków, które osiedliło się tutaj po wojennej tułaczce, jak również ich potomków, mieszkających dotąd w Krakowie lub odwiedzających tutaj rodzinne groby.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego im. Gen. Broni Władysława Andersa przy ul. Rakowickiej w Krakowie w obecności m. in. Arkadiusza Urbana – Doradcy Sekretarza Stanu, Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk, kierownik Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, dra hab. prof. UP Huberta Chudzio, Danuty Sedlak, Prezesa Związku Sybiraków - Oddział Katowice oraz przedstawicieli mediów.

Fot. Katarzyna Przepióra Centrum Operacji Lądowych Dowództwo Komponentu Lądowego
20170914 podpisanie aneksy anders (1)20170914 podpisanie aneksy anders (2)20170914 podpisanie aneksy anders (3)20170914 podpisanie aneksy anders (4)20170914 podpisanie aneksy anders (5)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj