Wokół Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
2017-09-27
Wojewoda Piotr Ćwik oraz wicewojewoda Józef Gawron spotkali się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju) oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Instytucje te monitorują realizację zadań i wydatków związanych z Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W finansowaniu projektu uczestniczy także Fundusz Spójności oraz budżet państwa.

- Bardzo liczymy na współpracę przy wdrażaniu rozwiązań, które będą służyły podniesieniu bezpieczeństwa powodziowego, ograniczaniu skutków powodzi, jak również rozwojowi systemu monitoringu i ostrzegania w tym zakresie. W Małopolsce, ze względu na ukształtowanie terenu, są to szczególnie istotne sprawy. Dlatego tak kluczowe jest w tym przypadku współdziałanie rządu, samorządu, koordynatorów inwestycji oraz ekspertów – podkreślił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W czasie spotkania omówiono m.in. kwestie związane z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne. Jedną ze zmian będzie m.in. przekazanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zadań związanych z gospodarowaniem wodami realizowanych dotychczas przez Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Jak zaznacza wojewoda, takie rozwiązanie pozwoli uporządkować nie tylko kwestie kompetencyjne w tym zakresie, ale także usprawnić realizację zadań.

- Kluczowe znaczenie ma ciągłość projektów, a projekty to ludzie. Nowe rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowe zasoby kadrowe. Jest też następcą prawnym instytucji, które aktualnie zajmują się gospodarowaniem wodami. Mamy nadzieję, że dzięki Wodom Polskim uda się zatem jeszcze lepiej realizować te zadania. Dokładamy również wszelkich starań, aby jak najbardziej zoptymalizować ścieżkę administracyjną – dodał wicewojewoda Józef Gawron.

- Ważne jest to, aby zadania realizować całościowo. Służą wszak zarówno mieszkańcom, jak i firmom funkcjonującym na danym terenie. Dlatego od projektu do jego realizacji nie należy wprowadzać żadnych zmian: wszystkie założenia muszą mieć przełożenie na wymiar praktyczny i kompleksowo oraz konsekwentnie rozwiązywać określone zagadnienia – podsumował wojewoda Piotr Ćwik.

Wśród komponentów składających się na Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły jest m.in. „Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisły”. Celem tego komponentu jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla aglomeracji Krakowa i terenów przemysłowych Nowej Huty, rolniczo-przemysłowych okolic Sandomierza i Tarnobrzegu oraz wybranych miast na dopływach Wisły.

Więcej informacji o projekcie
20170927 Bank Światowy (1)20170927 Bank Światowy (2)20170927 Bank Światowy (3)20170927 Bank Światowy (4)20170927 Bank Światowy (5)20170927 Bank Światowy (6)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj