Komentarz do publikacji portalu infoskawina.pl dotyczących budowy linii 400 kV w Skawinie
2018-02-07
Komentarz do publikacji portalu infoskawina.pl dotyczących budowy linii 400 kV w Skawinie

1. Inwestycja ta musi zostać zrealizowana, by nie rozsypał się system sieci energetycznych. Bez niej powstanie luka. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Znaczenie tej inwestycji poczujemy, gdy np. będą wichury. Dzięki niej będzie mniej awarii. Sieć stanie się silniejsza i stabilniejsza, a mieszkańcy mniej narażeni na utratę prądu z powodu właśnie np. wichur.
2. Wojewoda nie może odmówić wydania decyzji służącej bezpieczeństwu mieszkańców – zwłaszcza jeśli spełnia ona wymogi formalne, a tylko do nich może odnieść się wojewoda.
3. Na znaczenie tej inwestycji wskazuje umieszczenie jej na liście 28 strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (załącznik do ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).
4. Wojewoda nie odpowiada za to, którędy płynie prąd. Nie zajmuje się też gałęziami spadającymi na sieci energetyczne. Stąd też w decyzji wojewody nie ma w ogóle odniesień do drzew. Te kwestie są po stronie inwestora. To inwestor tworzy koncepcję merytoryczną i wybiera najbardziej optymalny wariant realizacyjny.
5. Wojewoda sprawdza tylko wymogi formalne. Wojewoda nie ma podstaw prawnych, by w swojej decyzji w ogóle odnosić się do innych kwestii, np. ewentualnych rekompensat czy zagadnień środowiskowych.
6. W kontekście szeroko pojętych spraw środowiskowych wypowiedział się właściwy organ z zakresu ochrony środowiska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Decyzja środowiskowa mówi:
Z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji oraz zapewnienia zgodności budowanej linii 400kV oraz linii 110 kV z wymogami norm zaistnieje konieczność dokonania w korytarzu linii wycinki drzew na terenach zieleni nieurządzonej oraz usunięcia pojedynczych drzew, które rosną na ich trasie.
Zapis ten jasno wskazuje, że warunki realizacji inwestycji uwzględniają bezpieczeństwo mieszkańców, któremu trudno odmówić priorytetowego znaczenia.
7. Inwestycja została już wcześniej wskazana w miejscowych planach: dla obszaru miasta Skawina (2014 r.) i gminy (2016 r.).
8. Do zagadnień odlesiania odnosiła się zgoda marszałka oraz ministra środowiska, która była elementem uchwalenia planu miejscowego.
9. Inwestycja jest ważna i potrzebna dla regionu. W przypadku takich inwestycji stosuje się tzw. specustawy pozwalające jak najszybciej te strategiczne inwestycje sfinalizować, by nie czekali na nie mieszkańcy. Dlatego też takie decyzje są na mocy ustawy natychmiastowo wykonalne. W ich przypadku nie mają też zastosowania przepisy o ochronie przyrody, tym samym nie ma podstaw prawnych do stosowania procedur związanych z ewentualną kompensacją dotyczącą realizowanej inwestycji (czyli np. nasadzania lasów zamiast wycinanych drzew).
10. Publikacje zawierają nieprawdziwe sformułowania dotyczące wielkości terenów zalesionych w gminie Skawina. Powierzchnia ta – według Bazy Danych Lokalnych GUS – wynosi ok. 10%.
MAPA 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj