2020-02-18
Wokół zasiłków rodzinnych

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Chciałbym w dwóch słowach przybliżyć sprawę pani XXXXX.
Pani jest matką sześciorga dzieci. Ojcem piątki jest XXXXX. Małżonkowie rozeszli się trzy lata temu. Ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich i zobowiązany do płacenia alimentów. Obowiązek alimentacyjny realizuje za niego fundusz, natomiast pan XXXXX wyjechał do pracy, do Wiednia, gdzie najprawdopodobniej wystąpił do tamtejszego urzędu o zasiłek rodzinny na dzieci. Świadczenie jest wypłacane, ale ojciec nie przekazuje go rodzinie, tylko wydaje na własne potrzeby. Pani XXXXX wystąpiła najpierw do Ośrodka Pomocy Społecznej, a później do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o świadczenie 500+ i zasiłek rodzinny dla swoich dzieci.

2020-02-17
Wyrok WSA ws. uchwały kierunkowej

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Pragnę prosić o przesłanie wyroku dot. sprawy opisanej w artykule:
https://krakow.tvp.pl/46657241/wsa-uchylil-rozstrzygniecie-wojewody-ws-edukacji-seksualnej

Oto nasza odpowiedź:
W sprawie udostępnienia wyroku prosimy zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wydał ten wyrok. My także czekamy na jego pisemne uzasadnienie.

Nasze rozstrzygnięcie nadzorcze dostępne jest tutaj:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Rozstrzygnięcie nadzorcze WN-II.4131.1.38.2019 z 4.10.2019_01.pdf

2020-02-17
Wokół zrid-ów

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Na jakim etapie jest proces wydania decyzji ZRiD dla Krakowa na inwestycje przy al. 29 listopada oraz na Górce Narodowej?

Oto nasza odpowiedź:
Odnośnie do tzw. inwestycji „na Górce Narodowej” informujemy, że nie prowadzimy w tej sprawie żadnego postępowania.

2020-02-14
Wokół deklaracji ws. tzw. stref wolnych od LGBT

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Jak pan wojewoda ustosunkowuje się do pism w sprawie ustanowienia Małopolski "strefą wolną od LGBT" (taką deklarację podjęli radni sejmiku małopolski), które wysłał w grudniu Parlament Europejski, a w lutym - Wielka Koalicja za Równością i Wyborem.
•             Czy wojewoda zamierza podjąć jakieś działania w tym aspekcie?
Dodatkowo, proszę o odpowiedź na pytanie dot. unieważnienia Samorządowej Karty Praw Rodzin przyjętej w Nowym Sączu w grudniu. Czy wojewoda odpowiedział na pismo członków fundacji Równość.org.pl, którzy apelowali o unieważnienie tego dokumentu z uwagi na brak quorum?

2020-02-13
Wokół tematu suszy

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Polskę może dotknąć najsilniejsza od 50 lat susza, jeśli po wiośnie utrzyma się niski poziom opadów - twierdzi minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.
Czy władze województwa są gotowe na taki czarny scenariusz?
Czy służby wojewody mają przygotowany plan działania, by niwelować skutki suszy?
Czy prowadzona jest odpowiednia gospodarka wodna pod kątem utrzymywania poziomu wody tak aby maksymalnie kumulować w momencie przepływu wodę i stopniowo ją potem uwalniać.
Zakończone zostały regionalne społeczne spotkania w sprawie powstającego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, czy Województwo małopolskie ma swój plan, czy może będzie go przygotowywać?
Jakie są jego założenia?

2020-02-10
Liczba pracowników MUW

Otrzymaliśmy następującą prośbę:
Uprzejmie proszę o informację, ile osób aktualnie zatrudnionych jest w MUW.

Oto nasza odpowiedź:
Aktualnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie jest zatrudnionych 1 269 osób.

2020-02-07
Wokół Zarządu Wodociągów Niepołomickich

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Potrzebny mi komentarz Pana Wojewody do pisma, jakie skierował do niego Zarząd Wodociągów Niepołomickich. Chodzi mi o odpowiedź na pytanie, czy doszło do złamania prawa i jaki finał może mieć ta sprawa. Czy istnieje ryzyko konieczności zwrotu dotacji? Czy radna może stracić mandat? Czy mogą być jakieś konsekwencje dla poprzedniej prezes czy zarządu Wodociągów Niepołomice? Czy sprawa powinna trafić do prokuratury?

wstecz    do góry     drukuj