Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców w Małopolsce
  • „Integracja bez granic”
    - kursy języka polskiego, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia dokumentów

  • Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości „Interkulturalni PL”
    – Pomoc dla cudzoziemców oraz dla Polaków pracujących z cudzoziemcami. Stowarzyszenie występuje jako rzecznik interesów cudzoziemców, działaniami nadzorczymi, edukacją kulturową oraz organizuje wydarzenia promujące różne kultury.

wstecz    do góry     drukuj