close
2017-06-24
Krzyż Kawalerski dla Endre Lászo Vargi
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dzisiaj, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzyż Kawalerski węgierskiemu pisarzowi Endre Lászo Vardze. W uroczystości wzięła udział także Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Endre Lászo Varga został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej i upowszechnianiu wiedzy o historii stosunków polsko-węgierskich.
2017-06-24
Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik omawiał dzisiaj z przedstawicielami służb administracji zespolonej: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ich zadania na okres wakacji. Każda ze służb zadeklarowała swoją gotowość do zintensyfikowania działań – tak, aby odpoczynek w Małopolsce był bezpieczny.

Spotkanie odbyło się w ramach zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” jako jednego z elementów akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”.

- Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i relaksu, mimo to naszym obowiązkiem jest czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich osób wypoczywających w Małopolsce. Cieszę się, że służby są gotowe na ewentualną pomoc potrzebującym. Mam jednak nadzieję, że wakacje 2017 będą dla nas wszystkich czasem bezpiecznym – powiedział wojewoda Piotr Ćwik. – Zainicjowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” to nie tylko sposób na przypomnienie zasad zachowania się wodą, ale także sposobu udzielania pierwszej pomocy.
2017-06-23
Hymn Polski śpiewajmy z szacunkiem
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ukazała się najnowsza publikacja dotycząca symboli narodowych zatytułowana „Hymn Polski”. Mówi ona o tym, jak mazurka Dąbrowskiego śpiewać z serca, z szacunkiem i bez błędów.

Wydawnictwo zawiera informacje, które pozwolą zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego i poznać jego historię. Autorami publikacji są Przemysław Rey – dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Małgorzata Gańska – kustosz tego muzeum. Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny na stronie www.mswia.pl (podobnie jak publikacja pt. „Biało-Czerwona”).

2017-06-23
O sieci szpitali w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Kompleksowa opieka nad pacjentami, pełna koordynacja leczenia i lepsza dostępność przychodni przyszpitalnych – to tylko niektóre aspekty tzw. sieci szpitali. Ma ona nie tylko uzdrowić służbę zdrowia, ale także pokazać pacjentom, że dzięki temu rozwiązaniu ich potrzeby będą lepiej zabezpieczone. Dziś o założeniach reformy mówił w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim minister zdrowia Konstanty Radziwłł.

W spotkaniach uczestniczyli zarówno pracownicy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy małopolskich szpitali oraz starostowie z województwa małopolskiego. Na spotkaniach tych – oprócz ministra Konstantego Radziwiłła – obecni byli: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.

2017-06-23
Nabór prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023
Wojewoda Małopolski, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie drugiej kadencji (2018-2023).

Stosownie do powołanego przepisu samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury oraz radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na terenie województwa małopolskiego na rzecz praw pacjenta mają prawo zgłosić kandydatów na członków tej Komisji nie później niż w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze do WKOZM

2017-06-22
Wernisaż wystawy #dziedzictwo z udziałem Pary Prezydenckiej
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w wernisażu wystawy #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie. To jedna z największych ekspozycji w historii polskich muzeów. W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział, poza parą prezydencką, także: metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, minister Wojciech Kolarski, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz małopolski kurator oświaty Barbara Nowak.

- Wystawa „Dziedzictwo” niesie wielkie przesłanie. Chciałbym, aby przede wszystkim młodemu pokoleniu uświadomiła niezwykłą wartość dziedzictwa i odpowiedzialność za nie – mówił podczas wernisażu prezydent Andrzej Duda. – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dziedzictwo, także młode pokolenie, które będzie budowało ojczyznę w przyszłości.

2017-06-22
Aby 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO była bezpieczna
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbywają się spotkania powołanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Grupy Koordynacyjnej, która realizuje zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem 41. posiedzenia Biura Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W rozmowach dotyczących pracy i dyżurów służb podczas całości i poszczególnych wydarzeń oraz nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego bierze udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, oraz przedstawiciele m.in. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, służb zespolonych wojewody małopolskiego, Wojska Polskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Urzędu Miasta Krakowa.

wstecz    do góry     drukuj