2020-11-25
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

3681 / 1768 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

312 / 214 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

197 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 25.11.2020, godz. 9.00

2020-11-21
Grafika poglądowa przedstawiająca strategię rządu w walce z COviD-19 na kolejne 100 dni

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

2020-11-04
Grafika z napisem Rekrutacja do szpitali tymczasowych, przedstawiająca zdjęcie pielęgniarki, logo wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego

Walka z koronawirusem wkracza w kolejną fazę. Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń rosną też potrzeby w zakresie stałego rozwijania bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19. To pod tym kątem w każdym województwie tworzone są szpitale tymczasowe, a w szpitalach zwiększana jest liczba tzw. łóżek covidowych. Tak jest też w Małopolsce.

Kluczowe znaczenie w tych działaniach ma personel medyczny, a także wolontariusze posiadający uprawnienia medyczne i okołomedyczne. Właśnie wystartowała rekrutacja do małopolskich szpitali tymczasowych oraz innych placówek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem COVID-19.

2020-11-25
Zdjęcie przedstawia samorządowców, którzy odebrali dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w Nowym Sączu.

W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyła się dziś uroczystość wręczenia samorządowcom czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach dodatkowego naboru z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Czeki wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Towarzyszyli mu parlamentarzyści: Anna Paluch, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher. Obecny był także II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Uroczystość miała charakter symboliczny. Ze względów sanitarnych uczestniczyli w niej wybrani samorządowcy reprezentujący regiony: gorlicki, nowosądecki, limanowski.

2020-11-25
Kolaż zdjęć przedstawiających zaangażowanie małopolskich strażaków w walce z koronawirusem

To oni ratują ludzkie życia. Na co dzień walczą z ogniem. Są często pierwsi na miejscu wypadku i udzielają pomocy poszkodowanym. Zabezpieczają i udrażniają drogę, na którą zwalił się konar w trakcie wichury. Strażacy służą – w myśl swojej dewizy – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dziś, w dobie epidemii koronawirusa nie ustają w tej służbie. Niosą pomoc w jeszcze szerszym wymiarze.

– Chylę czoła przed strażakami zawodowymi i druhami z ochotniczych straży pożarnych za ich poświęcenie w służbie na rzecz drugiego człowieka. Dziękuję za trud, zaangażowanie i tak wielowymiarowe działania podejmowane na rzecz walki z koronawirusem. To bardzo budujący obraz, jak w dobie epidemii koronawirusa wszystkie służby bez wahania i tak solidarnie niosą pomoc obywatelom, ratują ich życie i zapewniają bezpieczeństwo – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2020-11-24
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę podczas pobrania osocza.

Osocze ozdrowieńców jest cennym darem dla osób zakażonych koronawirusem. Obecnie jest to jedna z najskuteczniejszych metod w walce z tą chorobą. Lekarze apelują do tych, którzy mają COVID-19 za sobą, o gest solidarności i oddawanie osocza. Dziś na ten apel odpowiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W Małopolsce już ponad 64 tys. osób pokonało koronawirusa. Oczywiście nie każdy ozdrowieniec może być dawcą osocza. Apeluję jednak do wszystkich, którzy mają zakażenie za sobą, aby – tak, jak ja – podzielili się nabytą odpornością, jeśli tylko ich stan zdrowia na to pozwala. Bardzo proszę o ten szczególny dar mający moc ratowania życia i przywracania nadziei – apeluje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2020-11-24
Grafika przedstawiająca informacje o konkursie Zaśpiewaj i Ty Niepodległej.

Znamy już wszystkich laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja! # Rozśpiewana maloPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom  zaangażowanym w przygotowanie pięknych występów, a więc rodzicom, nauczycielom, opiekunom, dyrektorom szkół i wszystkich podmiotów biorących udział w konkursie. Przede wszystkim zaś chcemy podziękować i pogratulować wszystkim dzieciom, które w tak wyjątkowy sposób pokazały, że warto świętować odzyskanie niepodległości poprzez pieśni patriotyczne.

wstecz    do góry     drukuj