2017-11-17
Przed zimą
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące przygotowań województwa małopolskiego do zimy. W posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele służb, straży i jednostek odpowiedzialnych za przygotowania do zimy. Omówiono zagadnienia dotyczące zabezpieczenia naszego regionu przed sytuacjami związanymi z zimowymi warunkami pogodowymi, a także kwestie pomocy osobom bezdomnym, samotnym i niezaradnym, dla których zimowy czas może okazać się szczególnie trudny.

Zarządcy dróg, przedstawiciele straży pożarnej, policji, wojska, PKP, nadzoru budowlanego czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przed zimą intensyfikują swoje działania – zarówno w odniesieniu do sprawdzenia sprzętu czy procedur, jaki i przygotowania osobowego. Wobec zimowych warunków ważne jest zarówno systematyczne odśnieżanie dachów i dróg, jak i ostrzeganie przed niewłaściwym dogrzewaniem pomieszczeń, zatruciami czadem czy wychłodzeniami. Właściwe służby będą też monitorować ewentualne zagrożenie powodziami roztopowymi, a także sprawdzać zimowiska i organizację ruchu drogowego, ze szczególną wrażliwością traktując sytuację osób bezdomnych czy niesamodzielnych.
2017-11-17
#Dobre2Lata dla Małopolski
- Małopolska jest jednym z tych regionów, które bardzo wyraźnie odczuło dobre zmiany z ostatnich dwóch lat. Wiele trzeba było nadrobić, w wielu obszarach przyspieszyć... Wystarczy podać przykład małopolskich inwestycji kolejowych, których skala jest teraz tak duża, że niektórzy porównują obecny okres do czasu, gdy kolej powstawała. Niejako zaczynamy na nowo tworzyć sieć kolejową – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego poświęconego podsumowaniu dwóch lat polskiego rządu z perspektywy Małopolski. W briefingu wzięli również udział: komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak oraz ppłk SG Stanisław Laciuga - komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

- Na realizację inwestycji kolejowych w Małopolsce przewidzianych jest blisko 8 miliardów złotych, a na projekty Krajowego Programu Kolejowego, które mają służyć aglomeracji krakowskiej – ponad 4 miliardy złotych zł. Ważne, że ten rozwój infrastruktury przebiega w sposób zrównoważony i obejmuje także sieć dróg czy rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach Nasze cele są jasne i będziemy konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Po pierwszej połowie możemy też powiedzieć, że jest 2:0 dla polskich rodzin, które dzięki programowi „Rodzina 500 plus” zyskały stabilizację i bezpieczeństwo - dodał Piotr Ćwik.
2017-11-16
II edycja Kongresu 590
Rzeszów gościł uczestników II Kongresu 590 – imprezy skierowanej do przedsiębiorców i mającej na celu wspieranie polskiej gospodarki. Podczas Kongresu omówiono szereg tematów ekonomicznych związanych z realizacją Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Na kongresie obecni byli m.in.: premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Szefowa rządu podsumowała dwa lata pracy swojego gabinetu, podkreślając zasługi wszystkich ministrów. Jak zaznaczyła Beata Szydło, rząd od początku wspiera przedsiębiorców, a polskim rodzinom przywraca godne życie, za swój priorytet uznając wyrównywanie szans wszystkich obywateli.
2017-11-15
Dwa lata pracy MSWiA
- Kiedy dwa lata temu rozpoczynałem swoją misję, postawiłem sobie kilka zadań, które chcieliśmy wykonać wspólnie z moim zespołem. Obiecaliśmy, że przywrócimy obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Dziś możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy ten cel. Z badań wynika, że 89 proc. Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak, podsumowując ostatnie dwa lata pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, uczestniczyli wiceministrowie resortu, wojewodowie - w tym wojewoda małopolski Piotr Ćwik – oraz komendanci policji, straży pożarnej oraz innych służb mundurowych z całej Polski.

- Moim priorytetem jest modernizacja formacji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski i Polaków. Dbając o służby, dbamy o bezpieczeństwo – mówił szef MSWiA. Minister Błaszczak przypomniał o większości osiągnięć resortu, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich dwóch lat, a które miały na celu przede wszystkim zwiększenie realnego bezpieczeństwa obywateli. Do takich osiągnięć należy przywracanie posterunków policji w małych miejscowościach, stworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz opracowanie programów takich jak: „Razem Bezpieczniej”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Młody Bohater”, „Program Modernizacji OSP” czy „Program Modernizacji Służb Mundurowych”.
2017-11-14
Wokół Światowego Dnia Cukrzycy
14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się przy tej okazji szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali wychowawcy przedszkoli oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z województwa małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęła Ewa Podłęcka – II zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – która podkreśliła, że cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną powikłań zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Dlatego ważne jest podejmowanie działań na rzecz wsparcia dzieci z cukrzycą podczas pobytu w placówkach oświatowych.
2017-11-14
„Świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi”…
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w ślubowaniu nowo przyjętych policjantów garnizonu małopolskiego, które odbyło się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas uroczystości nagrodzono również najbardziej zasłużonych policjantów.

- Bardzo się cieszę, że wybraliście taką drogę, że zdecydowaliście się dbać o bezpieczeństwo i porządek w naszym województwie. To niełatwa służba i tym bardziej Wam dziękuję za ten wybór – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Gratulacje nowym funkcjonariuszom złożył również małopolski komendant wojewódzki policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, który podziękował policjantom za odwagę i gotowość do współtworzenia małopolskiej policji.
2017-11-13
Witamy w polskiej rodzinie!
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dziś akty nabycia obywatelstwa polskiego jedenastu osobom (w tym jednemu dziecku), pochodzącym m.in. z Białorusi, Francji, Mołdawii, Ukrainy. Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz decyzji Wojewody Małopolskiego uznającej za obywatela polskiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i była częścią krakowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- Serdecznie witamy Państwa w polskiej rodzinie! Widać, że ten moment był przez Was bardzo wyczekiwany i że rozpoczyna on nowy etap w życiu Waszym i Waszych rodzin. Gratuluję i życzę wszystkiego, co najlepsze – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.
wstecz    do góry     drukuj