2018-10-22
Ambasador Królestwa Tajlandii z wizytą w Małopolsce
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron gościł ambasador Królestwa Tajlandii. Sansanee Sahussarungsi odwiedziła nasze województwo po raz drugi, zaś swoją misję dyplomatyczną pełni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od września 2017 r.

Dziękując za możliwość spotkania, ambasador Sansanee Sahussarungsi podkreśliła rolę pozytywnych relacji polsko-tajlandzkich. Wśród poruszanych tematów znalazły się współpraca handlowa i naukowa (w tym wymiany studenckie, partnerstwo pomiędzy uczelniami) oraz turystyka. Wicewojewoda Józef Gawron zapewnił panią ambasador o gotowości pogłębiania tej współpracy i zachęcił ją do kolejnej wizyty w Małopolsce.
2018-10-22
Koncert z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II Habemus Papam
Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II Habemus Papam, który odbędzie się w poniedziałek, 22 października br. o godz. 19.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Koncert poprzedzi msza św. o godz. 17.00 pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Koncert został sfinansowany w ramach projektów własnych wojewodów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2020.

Organizatorem Koncertu jest wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Plakat do pobrania
2018-10-19
Ćwiczenia 'Patrol 18' w Małopolsce
W dniach od 16 do 18 października na terenie Polski odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem „Patrol-18”. Uczestniczyło w nich około 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

W ćwiczenie zaangażowało się 250 podmiotów, w tym resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów oraz 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Jeden z epizodów miał miejsce także w Małopolsce.
2018-10-19
Odnowienie taboru ratownictwa medycznego w Małopolsce
Dwie nowe karetki od dzisiaj służyć będą mieszkańcom Skały i Jerzmanowic-Przegini oraz okolic tych gmin. Ambulanse wyposażane są w nowoczesny sprzęt, w tym w aparaty do automatycznego uciskania klatki piersiowej oraz najnowszej generacji nosze. Uroczystego przekazania karetek dokonał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Dziękuję Wam za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków, które należą do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych – powiedział wojewoda do ratowników medycznych. – To w Waszych rękach są sprawy najcenniejsze: zdrowie i życie. Wasza praca jest niezwykle ważna. Ale ważny jest także sprzęt, który Waszą pracę wspiera. Dlatego bardzo się cieszę, że od dzisiaj te nowoczesne karetki będą służyć w Skale i Jerzmanowicach.
2018-10-19
Małopolska przyjazna cudzoziemcom – Punkty Informacyjno-Doradcze
Od 1 lipca 2018 roku Oddział do spraw Integracji Cudzoziemców Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie realizuje projekt pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

22 października 2018 roku rozpoczną działalność Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej 22) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu - ul. Jagiellońska 52).

2018-10-18
Obrona terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy
Pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa przygotowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie.

W konferencji wzięła udział m.in. Maria Siarkowska, poseł na Sejm RP i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która omówiła podstawowe problemy związane z budową nowoczesnych Sił Zbrojnych RP, opartych na dwóch komponentach: manewrowym i terytorialnym. Z kolei Waldemar Zubek, dyrektor Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawił inicjatywy MON przeznaczone dla szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji proobronnych.
2018-10-18
Kolejne czwartkowe rozmowy w Radiu Kraków
Wojewoda małopolski był gościem kolejnej czwartkowej audycji w Radiu Kraków. Rozmawiano m.in. o akcji „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej”, Wojskach Obrony Terytorialnej, programie „Ławki Niepodległości” oraz o rządowym wsparciu dla samorządów.

- Związanie swojej przyszłości z wojskiem to dla młodych ludzi szansa na dobre wykształcenie, stabilną pracę, a po zakończeniu wojskowej kariery, zaszczytnej dla Polski, można realizować swoje inne marzenia i plany zawodowe, bo będzie na to jeszcze pora. (…) Powołanie WOT to uzupełnienie łańcucha obrony, ale Wojska Obrony Terytorialnej są tworzone nie tylko na wypadek wojny, bo żołnierze i zawodowi, i terytorialni realizują zadania też w warunkach pokoju. Hasło „ Zawsze gotowi, zawsze blisko” świadczy o tym, że są dostępni i gotowi do niesienia pomocy. To ludzie znający teren, miejsca, ludzi, gotowi, by w warunkach kryzysowych, zagrożeń jak powódź, nieść pomoc – powiedział wojewoda.
wstecz    do góry     drukuj