2017-09-19
Lodołamacze wśród Małopolskich firm i osobowości
Angelika Chrapkiewicz-Gądek, Spółdzielnia Socjalna „Równość” w Krakowie, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii to małopolscy laureaci Regionalnego Etapu XII Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”.

Konkurs honoruje przede wszystkim te firmy i osoby, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, m. in. poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy. Wczoraj w Lublinie odbyła się uroczysta gala, na której osoby oraz instytucje z regionu województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego otrzymali nagrody i wyróżnienia.
2017-09-18
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano o programie „Razem koordynujmy cukrzycę”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej we współpracy z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem oraz Posłem na Sejm RP Jarosławem Szlachetką członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zorganizowało w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie dotyczące profilaktyki cukrzycowej. Spotkanie odbyło się w ramach szerszej akcji funkcjonującej pod nazwą „Razem koordynujmy cukrzycę”. Cel inicjatywy jest jasny, chodzi o poprawę jakości opieki nad chorym z rozpoznaną cukrzycą.

Tematyka profilaktyki cukrzycowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęła się od briefingu prasowego na którym przedstawiono opinii publicznej założenia programu i skalę problemu który niestety z roku na rok narasta. Obecnie w Polsce na cukrzycę choruje około 3 mln osób.
2017-09-17
Uroczystości ku pamięci kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, odsłonięcie pomnika upamiętniającego 157 ofiar II wojny światowej
Wicewojewoda Józef Gawron brał udział w uroczystościach ku pamięci kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, które odbyły się w gminie Zakliczyn.

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą oraz symbolicznym złożeniem wiązanek kwiatów na grobie kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”. Po modlitwie na cmentarzu uczestnicy udali się na uroczysta Mszę Święta w patriotycznej oprawie w intencji dowódców i żołnierzy oddziały NSZ „Żandarmeria”. Po czym w Rudzie Kameralnej odbyły się oficjalne uroczystości pod pomnikiem partyzanckim.
2017-09-14
Warsztaty dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Krakowski Park Technologiczny
Przedstawiciele Biura Wojewody oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: Dyrektor Adam Spyra i Katarzyna Nowak wzięli udział w warsztatach „Budowanie dobrego klimatu wokół inwestycji wśród mieszkańców”, które odbyły się w Krakowskim Parku Technologicznym. Przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzili blok szkoleniowy dotyczący zatrudniania osób z zagranicy: „Małopolska jako wiodący obszar imigracyjny – wdrażanie dobrych praktyk w procesie zatrudniania cudzoziemców”.

Wyjaśnienie procedur dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców reprezentantom gmin, instytucji z otoczenia biznesu oraz ekspertom zajmującym się profesjonalną obsługą przedsiębiorców i promocją gospodarczą spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania przedstawiono także aktualne trendy migracyjne w skali kraju i Województwa Małopolskiego. Lawinowy wzrost liczby wpływających do Wojewody Małopolskiego wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy osób spoza UE stawia Województwo Małopolskie na drugim miejscu w Polsce (po Województwie Mazowieckim).

2017-09-14
W Krakowie powstanie Muzeum im. gen. Władysława Andersa
Wojewoda Małopolski oraz Uniwersytet Pedagogiczny będą współdziałać w sprawie utworzenia w Krakowie Muzeum im. Generała Władysława Andersa. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Ćwika, Wojewodę Małopolskiego i Profesora dra hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora Uczelni nastąpiło dziś w Krakowie. Inicjatywę objęła patronatem honorowym Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a zarazem córka Generała.

Zamysł utworzenia Muzeum wiąże się, jak widnieje w preambule: z potrzebą upamiętnienia ofiar represji i czasów przymusowego wypędzenia obywateli Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej wraz z częściową możliwością ich wyjścia z niewoli, utworzenia „Armii Andersa”, jej walki z najeźdźcą i tworzenia żołnierskiej emigracji niepodległościowej – jedynego nieskrępowanego po wojnie głosu Wolnej Polski w świecie i kontynuatora ciągłości suwerennej II Rzeczypospolitej w czasach komunistycznego zniewolenia kraju i likwidacji elit narodowych.
2017-09-13
Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
W dniach 11-13 września br. odbyła się XVI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego z udziałem przedstawicieli Agencji Płatniczych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Gospodarzem Konferencji była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest akredytowaną agencją płatniczą UE w Polsce. Podczas konferencji Małopolski Urząd Wojewódzki reprezentował wicewojewoda Józef Gawron, który przywitał uczestników konferencji.

Organizacji konferencji przyświecało pogłębienie współpracy, wymiana doświadczeń oraz poglądów pomiędzy agencjami płatniczymi w zakresie wdrażania programów pomocowych objętych Wspólną Polityką Rolną.
2017-09-11
Nowe uprawnienia kontrolne wojewodów
2 września br. wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające włączenie Wojewodów w proces desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych perspektywy finansowej 2014 – 2020. W dniu 11 września br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie w tej sprawie podczas którego podpisano porozumienia pomiędzy Ministerstwem a Wojewodami. Małopolski Urząd Wojewódzki reprezentował wicewojewoda Józef Gawron.

Nowe kompetencje mają zapewnić pełną sprawność funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi.
wstecz    do góry     drukuj