2020-01-17
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek…

Hasło to pojawiło się na sztandarach pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejne pokolenia druhów były mu wierne, co pokazywały w niezliczonych akcjach ratunkowych. Ta po tragicznej w skutkach burzy w Tatrach, w sierpniu 2019 roku, zostanie nam wszystkim w pamięci. Wśród służb, które w pocie czoła niosły pomoc poszkodowanym, były również Ochotnicze Straże Pożarne z Małopolski.

Dziś spotkał się z nimi Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z rąk wiceministra oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika druhny i druhowie otrzymali symboliczne wyróżnienia.

2020-01-16
Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1981) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego ustalony został na okres od 3 lutego 30 kwietnia 2020 r.

2020-01-16
Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

W ciągu dwóch lat realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych załatwiliśmy około 111 000 spraw. Jednocześnie – osiągnęliśmy zakładany na 2019 rok cel – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie zakończyliśmy blisko 67 000 spraw.

Od czasu przejęcia zadania zrealizowaliśmy ponad 99,9% spośród przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+.

Ponadto, z około 95 000 spraw wpływających po 1 stycznia 2018 roku już bezpośrednio do Wojewody – załatwiliśmy blisko 64 500 (w tym ponad 95% spraw, które wpłynęły w 2018 roku).


2020-01-15
„Środa z profilaktyką” w delegaturze MUW w Tarnowie

„Środa z profilaktyką” to akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, która zachęca wszystkich do regularnego kontrolowania stanu zdrowia. Małopolski Urząd Wojewódzki ponownie przyłączył się do tej akcji. Tym razem Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zorganizował badania dla naszych pracowników i klientów w delegaturze MUW w Tarnowie.

2020-01-15
Na Policję zawsze można liczyć

W auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się roczna narada małopolskiego garnizonu Policji. Uczestniczył w niej wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Narada poświęcona była podsumowaniu wyników pracy małopolskiej Policji w 2019 roku oraz omówieniu planów na 2020 rok.

– Dziękuję za waszą codzienną służbę, dzięki której wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Na Policję zawsze można liczyć. Mieszkańcy są bardzo wdzięczni za obecność Policji, bo przecież bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest coś, na czym wszystkim bardzo zależy – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

2020-01-14
Kolędować każdy może!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie już po raz osiemnasty zorganizował „Kolędową Szansę na Sukces”. To cykliczne wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością. Koncert kolędowy ma formułę konkursową.

Podopieczni Ośrodka wykonują kolędy wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika reprezentowała dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa, która wraz z jednym z uczniów SOSW wykonała kolędę „Lulajże Jezuniu”.

2020-01-14
„Tematy dnia” z wojewodą Piotrem Ćwikiem

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem programu „Tematy dnia” w TVP3 Kraków. Rozmowa dotyczyła m.in. jakości uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa. Wśród poruszonych tematów były także działania służb związane z zapobieganiem wirusom afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy, inwestycje drogowe w Małopolsce i bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

– Uchwały kierunkowe nie mogą być pisane językiem kategorycznym. Nie mogą narzucać prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi konkretnych rozwiązań i nie mogą zobowiązywać do ich wdrażania. Spór z Radą Miasta Krakowa ma charakter formalnoprawny. Rozstrzygnięcie nadzorcze nie wstrzymuje w niczym jakichkolwiek działań merytorycznych w poszczególnych obszarach. Zadania wpisane w budżet samorządu mogą być realizowane w każdej chwili. Do tego nie jest potrzebna żadna uchwała kierunkowa – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

wstecz    do góry     drukuj