2020-09-24
Grafika z napisem Nowe zasady bezpieczeństwa i datą 26.09, na której widnieje mapa powiatów w województwie małopolskim. Pięć powiatów, w których zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia sanitarne, oznaczono kolorem żółtym.

Ministerstwo Zdrowia podało dziś aktualizację dotyczącą powiatów z największym przyrostem zakażeń koronawirusem. Powiaty te – w zależności od dynamiki zmian w tym zakresie – są objęte tzw. żółtą lub czerwoną strefą.

W Małopolsce do strefy żółtej zaliczono powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski, myślenicki i suski. Żaden powiat nie został zakwalifikowany do strefy czerwonej.

Na ostrzegawczej liście powiatów zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami nie znalazł się żaden powiat.

2020-09-30
Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych siedzących za stołem konferencyjnym.

Dziś w Krakowie, z udziałem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i prezesa PFR Portal PPK Roberta Zapotocznego, odbyła się konferencja wieńcząca cykl spotkań dla firm, poświęconych Pracowniczym Planom Kapitałowym. Konferencje, organizowane we współpracy z wojewodami, miały pomóc przedsiębiorcom we wdrożeniu kolejnej fazy PPK.

– Dziękuję przedstawicielom PFR Portal PPK za zorganizowanie konferencji poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym. Dzięki takim spotkaniom możemy jeszcze lepiej poznać system PPK i korzyści z niego wypływjące. Profitów jest wiele. Wskazać można chociażby zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków, ożywienie rynku pracy, podniesienie motywacji pracowników do pomnażania prywatnych oszczędności, co w konsekwencji prowadzi również do rozwoju polskiej gospodarki – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

2020-09-30
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego i dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie siedzących za stołem konferencyjnym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podczas briefingu prasowego dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

1 września w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, największe i najważniejsze badanie, którego wyniki posłużą do opracowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników. W październiku w województwie małopolskim pracę rozpocznie 550 rachmistrzów spisowych, którzy pomogą rolnikom wypełnić obowiązek spisowy, a z uwagi na sytuację epidemiczną będą kontaktować się z nimi przede wszystkim telefonicznie. Obowiązkowy spis rolny, który obejmuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych w całym kraju potrwa do 30 listopada.

W jakim celu przeprowadzane są spisy rolne? Jakie są możliwe metody? Kto podlega temu badaniu? Jakich pytań rolnicy mogą się spodziewać? Między innymi te kwestie wyjaśnili podczas briefingu prasowego wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego – dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska.

2020-09-29
Zdjęcie przedstawiające m.in. wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę przemawiającego w trakcie uroczystości ślubowania policjantów na dziedzińcu Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster wzięli udział w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji garnizonu małopolskiego. Wydarzenie odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wojewoda małopolski wręczył policjantom Medale za Długoletnią Służbę.

– Praca w Policji to służba i niesienie pomocy innym, pomimo wielu trudności i wyrzeczeń. Policjantem jest się zawsze, również po godzinach pracy. Ze swojej strony zapewniam o swoim uznaniu i szacunku do małopolskiej Policji. Serdecznie gratuluję nowo przyjętym Policjantom i tym, którzy dziś zostali odznaczeni. Dziękuję za tak odpowiedzialną służbę Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2020-09-29
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego i pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu stojących w gabinecie wojewody po wręczeniu odznaczeń państwowych.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Serdecznie Państwu gratuluję! Wręczone odznaczenia są świadectwem wielkiego zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych. Gratuluję również Panom Dyrektorom! Tacy pracownicy są prawdziwym skarbem dla każdego pracodawcy – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2020-09-29
Zdjęcie przedstawia pierwszą stronę decyzji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr. 958 w Kościelisku.

Z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity została podpisana kolejna decyzja pozwalająca na realizację niezwykle ważnej lokalnie inwestycji drogowej. Tym razem dobre informacje dotyczą mieszkańców Kościeliska w powiecie tatrzańskim. „Zrid”, który właśnie wydaliśmy, pozwoli na rozbudowę przebiegającej przez tę miejscowość drogi wojewódzkiej nr 958. Przypomnijmy, że droga ta stanowi alternatywę dla ,,zakopianki”.

- Kwestii inwestycji drogowych poświęcam szczególnie wiele uwagi, bo to od naprawy i rozbudowy sieci dróg zależy bezpieczeństwo Mieszkańców. Zależy mi na tym, aby szczególnie efektywnie procedowane były wszelkie sprawy związane z rządowymi programami infrastrukturalnymi, jak i z wydawaniem tzw.  „zridów”. Szybka realizacja nawet niewielkiej inwestycji drogowej jest nieraz częścią większej całości – tak jak w przypadku Kościeliska – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2020-09-29
Zdjęcie przedstawia grupę ludzi stojących obok siebie. Są to mężczyźni i kobiety - uczestnicy I Zjazdu Pełnomocników Wojewodów ds. Rodzin. W tle widoczny jest logotyp Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej praz hasło Po pierwsze Rodzina.

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się I Zjazd Pełnomocników Wojewodów ds. Rodzin. W spotkaniu wzięła udział m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha oraz przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Odczytano również list od minister Marleny Maląg.

Marlena Maląg w liście do pełnomocników podkreśla, że resort rodziny „nie mógłby się obejść bez wsparcia praktyków, przedstawicieli świata nauki czy organizacji pozarządowych”. Dlatego właśnie powołana została w ubiegłym roku Rada Rodziny, będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra rodziny.

„Wszechstronne wspieranie rodzin jest najważniejszym zadaniem, gdyż, jak uczył św. Jan Paweł II, rodzinę rozumiało się zawsze jako pierwszy i podstawowy wyraz natury społecznej człowieka. Dziś rozumie się ją zasadniczo w taki sam sposób” – napisała w liście minister Marlena Maląg.

wstecz    do góry     drukuj