2016-07-22
Jak zaplanować pobyt w Krakowie w dniach 26.07.-1.08.?
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej krakow.pl . Z pewnością ułatwią one Państwu poruszanie się po Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży oraz pomogą zaplanować pobyt w naszym mieście.

Strona zawiera szereg wskazówek organizacyjnych, które w najbliższym czasie mogą okazać się przydatne.
2016-07-22
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców podczas Światowych Dni Młodzieży
W czasie Światowych Dni Młodzieży w okresie od 22 lipca do 1 sierpnia 2016 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (siedziba: Kraków, ul. Przy Rondzie 6) będzie pracował w godzinach od 6:00 do 23:00 (również w soboty i niedziele).

Uwaga: pełna obsada stanowisk obsługi klienta będzie w godzinach od 9:00-17:30, natomiast w pozostałym czasie będą pełnione dyżury w ograniczonym składzie osobowym.
W tym czasie załatwiane będą wszystkie sprawy należące do zakresu działania Wydziału (cudzoziemcy, paszporty, obywatelstwo polskie).
2016-07-22
Zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przewozu towarów niebezpiecznych podczas ŚDM
W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów podczas uroczystych obchodów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wprowadził zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz ten obowiązuje:
1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.
2016-07-22
Numer informacyjny 987
Wojewoda Małopolski uruchomił na czas Światowych Dni Młodzieży specjalny – niealarmowy – numer pomocy (non-emergency helpline) 987. Numer ten będzie działał od 23 lipca od godz. 0.00 do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 8.00.

Na ten numer podczas Światowych Dni Młodzieży można zgłaszać przypadki budzące niepokój obywateli, a niebędące zgłoszeniami alarmowymi. Można będzie również uzyskać bezpłatnie informację na temat Światowych Dni Młodzieży.

Numer ten jest uzupełnieniem ogólnej infolinii ŚDM +48 12 446 73 33.
2016-07-21
Jak pracujemy podczas ŚDM?
Podczas Światowych Dni Młodzieży wprowadzone zostaną ograniczenia w poruszaniu się po budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom Urzędu.

I tak w dniach od 22 lipca od godz. 16:00 do 31 lipca 2016 r. do godz. 24:00 wejście do budynku dla pracowników Urzędu i klientów odbywać się będzie wyłącznie poprzez wejście główne od ul. Basztowej 22 lub klatką "C" dla osób wjeżdżających na parking. Pozostałe klatki w tych dniach będą nieczynne.

W poniedziałek budynek zostanie zamknięty o godz. 17.30, natomiast od wtorku do piątku – o godz. 16.00. Bramka dla pieszych od strony ul. Worcella będzie zamknięta, przejazd natomiast będzie dostępny wyłącznie dla oznakowanych pojazdów posiadających stosowne wjazdówki.
2016-07-21
Zakaz noszenia, przemieszczania i używania materiałów pirotechnicznych podczas ŚDM
W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz będzie obowiązywał w dniach od 25 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka. Zakaz nie dotyczy:
1) używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu,
2) używania wyrobów pirotechnicznych w czasie imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, na których przeprowadzenie ich organizatorzy zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Zakaz został wprowadzony w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

2016-07-20
Dwunasty odcinek <i> Informatora regionalnego</i>
Zapraszamy do obejrzenia ostatniego odcinka „Informatora regionalnego". Za pośrednictwem tego programu – emitowanego na antenie TVP3 Kraków – chcieliśmy Państwu przekazać najważniejsze informacje dotyczące Światowych Dni Młodzieży 2016. W dwunastym odcinku głos zabierze wojewoda małopolski Józef Pilch.

Omówimy również kwestię poruszania się po mieście podczas uroczystości, a także tego, jak będą działały najważniejsze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
wstecz    do góry     drukuj