2020-11-28
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

3637 / 1557 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

316 / 212 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

214 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 28.11.2020, godz. 9.00

2020-11-21
Grafika poglądowa przedstawiająca strategię rządu w walce z COviD-19 na kolejne 100 dni

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

2020-11-04
Grafika z napisem Rekrutacja do szpitali tymczasowych, przedstawiająca zdjęcie pielęgniarki, logo wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego

Walka z koronawirusem wkracza w kolejną fazę. Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń rosną też potrzeby w zakresie stałego rozwijania bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19. To pod tym kątem w każdym województwie tworzone są szpitale tymczasowe, a w szpitalach zwiększana jest liczba tzw. łóżek covidowych. Tak jest też w Małopolsce.

Kluczowe znaczenie w tych działaniach ma personel medyczny, a także wolontariusze posiadający uprawnienia medyczne i okołomedyczne. Właśnie wystartowała rekrutacja do małopolskich szpitali tymczasowych oraz innych placówek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem COVID-19.

2020-11-27
Zdjęcie przedstawia nowy komisariat policji w Kluczach.

Kluczewscy  stróże prawa rozpoczynają w tym tygodniu służbę w nowym budynku przy ul. Zawierciańskiej 18a w Kluczach. Nowoczesny komisariat powstał od podstaw, a jego budowa była odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców oraz samorządu lokalnego. Policjanci otrzymali również nowoczesny radiowóz marki Ford Ranger, który będzie przeznaczony do służby w  terenie. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, nie było możliwości  przekazania budynku i radiowozu oraz złożenia podziękowań za wsparcie i okazaną pomoc w uroczystej formie.

Gwarancją bezpieczeństwa Małopolan są skuteczne i nowoczesne polskie służby. Odpowiedni sprzęt i warunki pracy funkcjonariuszy są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dotychczasowy budynek Komisariatu Policji w Kluczach zlokalizowany był  przy ul. Zawierciańskiej 18. Siedziba nie spełniała obowiązujących aktualnie standardów technicznych, architektonicznych, funkcjonalnych. Warunki lokalowe nie pozwalały na wygospodarowanie pomieszczenia do obsługi interesantów, a strome schody prowadzące, zarówno do komisariatu, jak i na piętro, z pewnością stanowiły duże utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy kobiet w ciąży.

2020-11-26
Zdjęcie przedstawia wicewojewodę małopolski Józefa Leśniaka.

Premier Mateusz Morawiecki na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity powołał z dniem 26 listopada 2020 roku na stanowisko I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka, który dotychczas pełnił funkcję drugiego zastępcy Wojewody Małopolskiego.

Zmiana podyktowana jest faktem złożenia rezygnacji przez dotychczasowego I Wicewojewodę Małopolskiego Zbigniewa Starca z dniem 26 listopada 2020 roku. Na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity złożony do Premiera Mateusza Morawieckiego I Wicewojewoda Małopolski przestał pełnić swoją funkcję od dnia 25 listopada 2020 r.

- Za dotychczasowa pracę i zaangażowanie na rzecz województwa małopolskiego i jego mieszkańców składam wyrazy wdzięczności –  powiedział Wojewoda Łukasz Kmita.

Nowo powołany Wicewojewoda Józef Leśniak w ramach zleconych przez Wojewodę Małopolskiego obowiązków będzie pełnił funkcję I Wicewojewody.

- Powołanie mnie na I Wicewojewodę to wyraz zaufania jakim po raz kolejny obdarzył mnie Premier Mateusz Morawiecki. Jestem przekonany, że w ścisłej i owocnej współpracy z Wojewodą Łukaszem Kmitą będziemy nadal kontynuować pracę w tym ciężkim okresie dla nas wszystkich – mówi Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak.

2020-11-26
Zdjęcie poglądowe przedstawiające dokumentację techniczną

Trwają prace w ramach ogólnopolskiego zamierzenia inwestycyjnego, które ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, poprzez budowę sieci gazociągów przesyłowych połączonych z terminalem regazyfikacyjnym w Świnoujściu. Prace toczą się także na terenie naszego województwa. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokoprężnego w Oświęcimiu. Dzisiaj natomiast, z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, zatwierdzony został projekt budowlany i decyzja o pozwoleniu na budowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim-Zelczyna. 

Inwestycja obejmuje odcinek o długości ok. 540 m i przewiduje budowę nowego gazociągu wysokoprężnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W postepowaniu administracyjnym uczestniczyło 17 stron, z czego 14 stanowiły podmioty prywatne.

2020-11-25
Zdjęcie przedstawia samorządowców, którzy odebrali dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w Nowym Sączu.

W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyła się dziś uroczystość wręczenia samorządowcom czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach dodatkowego naboru z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Czeki wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Towarzyszyli mu parlamentarzyści: Anna Paluch, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher. Obecny był także II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Uroczystość miała charakter symboliczny. Ze względów sanitarnych uczestniczyli w niej wybrani samorządowcy reprezentujący regiony: gorlicki, nowosądecki, limanowski.

wstecz    do góry     drukuj