close
2017-07-21
Sprostowanie artykułu „ZIKiT szuka firmy, która usunie samochody z centrum miasta”
Sprostowanie dotyczące informacji zamieszczonych w artykule pana Dawida Serafina pt. „ZIKiT szuka firmy, która usunie samochody z centrum miasta” w dniu 19 lipca 2017 r. na portalu ONET.

W artykule dotyczącym zmiany oznaczenia oraz likwidacji części miejsc parkingowych w Krakowie po zdaniu „Po przygotowaniu analizy ZIKiT zlecił opracowanie szczegółowego dokumentu zmiany organizacji ruchu w centrum miasta.” pojawia się zdanie: „Konsultowano również poszczególne przypadki z urzędnikami wojewody".

Zdanie to zawiera przekaz, że Wojewoda zaakceptował proponowane rozwiązania. Tymczasem przeciwnie, w ocenie MUW, wprowadzenie stref o ograniczonym dostępie tj. na przykład strefy tylko dla mieszkańców, budzi wątpliwości. Ostateczna ocena zależy od treści konkretnego projektu i podstawy prawnej. W czasie spotkania z Prezydentem Trzmielem i ZIKIT-em poruszono ten temat, a Pan Prezydent Trzmiel zobowiązał swoich podwładnych do przekazania MUW odpowiednich informacji, co dotąd nie nastąpiło.
2017-07-20
Mazurek Dąbrowskiego istnieje już od 220 lat
20 lipca mija 220 lat od symbolicznej chwili, kiedy pierwszy raz publicznie zabrzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Wbrew zakazom pomogła Polakom przetrwać czasy rozbiorów i podtrzymywała ducha walki o Niepodległość. 130 lat później – 26 lutego 1927 r. Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono tę pieśń, nazywaną również Mazurkiem Dąbrowskiego, naszym Hymnem Narodowym.

Dzieje Mazurka Dąbrowskiego pełne dramatycznych zwrotów opisuje publikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zatytułowana „Hymn Polski”. Ten praktyczny poradnik zawiera także wskazówki jak wykonywać nasz Hymn bez błędów. Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania na stronie www.mswia.gov.pl, podobnie jak publikacja pt. „Biało-Czerwona”.
2017-07-18
Nie tylko o drogach. Wojewoda Piotr Ćwik w „Tematach dnia”
Sprawa budowy łącznicy prowadzącej z Nowej Huty do autostrady A4 oraz przekazanie od 1 stycznia 2018 r. Wojewodzie spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, które do tej pory, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, pozostawały w gestii Marszałka Województwa a realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej to główne zagadnienia poruszane podczas telewizyjnych Tematów dnia, których gościem był 18 lipca wojewoda Piotr Ćwik.

W trakcie audycji potwierdził, że od 2018 zadania  z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych będą realizowane przez rządową administrację wojewódzką, a nie jak dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wojewoda Ćwik przedstawił również stan rozmów z Arcelor Mittal w sprawie zamiany gruntów w związku z budową drogi S7 łączącej Nowa Hutę z autostrada A4.
„W sprawie zamiany terenów chodzi o zachowanie interesów Skarbu Państwa i zbadanie ekwiwalentności zamienianych gruntów, w tym ocenę kosztów rekultywacji zamienianych terenów”- uzasadniał wojewoda.
2017-07-18
Stoją na straży bezpieczeństwa - Święto Małopolskiej Policji
"My Polacy możemy na was liczyć. Wiemy, że nasze domy, nasze dzieci są dzięki wam bezpieczne.”- takimi słowami wojewoda małopolski Piotr Ćwik w imieniu premier Beaty Szydło dziękował małopolskim policjantom za ich służbę podczas obchodów Święta Policji.

Wojewoda przypomniał, że rząd realizuje Program Modernizacji Służb Mundurowych, na który do roku 2020 zostanie przeznaczonych 9,2 miliarda złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie przywrócenie zlikwidowanych w przeszłości posterunków w małych miejscowościach oraz budowa nowych komend, a także nastąpi modernizacja wyposażenia policji.

2017-07-17
O edukacji i gospodarce w gronie dyplomatów
Włączenie się placówek dyplomatycznych obecnych w Polsce w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, współpraca gospodarcza to główne tematy, które zostały poruszone podczas spotkania wojewody Piotra Ćwika i wicewojewody Józefa Gawrona z korpusem dyplomatycznym w dniu 17 lipca 2017.

Było to pierwsze spotkanie korpusu dyplomatycznego po objęciu urzędu wojewody małopolskiego przez Piotra Ćwika. W wypowiedziach gości przybyłych do Urzędu Wojewódzkiego przeważały tematy związane z zaangażowaniem się placówek dyplomatycznych w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy wyraziła potrzebę wspólnego określenia sposobu zaangażowania placówek w projekty związane z obchodami setnej rocznicy wydarzeń 1918 roku.

Podczas rozmowy Konsulem Generalnym Ukrainy Olehem Mandiukiem poruszono kwestie legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy przebywających w Małopolsce a także włączenia się Ukrainy w projekty realizowane przez Grupę Wyszehradzką.

2017-07-16
Przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych z wizytą w Krakowie
Zhang Dejiang, Przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, przebywał w Małopolsce w dniu 15 lipca br. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik spotkał się z Przewodniczącym oraz towarzyszył jego wizycie na Wawelu i w Muzeum Auschwitz- Birkenau.

Wizyta w Krakowie miała miejsce przy okazji udziału Zhang Dejianga w Chińsko-Polskim Forum Inwestycji i Infrastruktury Logistycznej, które odbyło się w Warszawie. Chińskiego gościa w Warszawie podejmowali Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

2017-07-14
Szukamy operatorów numeru 112
Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje:

• przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
wstecz    do góry     drukuj