2019-01-22
„Gadżety” jak u Jamesa Bonda… o specjalistycznym sprzęcie przekazanym przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach
Na lotnisku pojawia się poszukiwany mężczyzna… Działania podejmuje Zespół Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach… W terminalu pozostaje podejrzany pakunek... Wkracza pirotechnik w specjalistycznym kombinezonie… Następuje prześwietlenie przedmiotu z wykorzystaniem przenośnego zestawu RTG… Akcja kończy się zatrzymaniem mężczyzny i wywiezieniem niebezpiecznego pakunku z terminala.

To tylko pokaz, który dziś mogliśmy zobaczyć na krakowskim lotnisku, ale ćwiczenia te – przygotowane przez Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach – uświadamiają, jak ważne jest to, by funkcjonariusze mieli nowoczesny sprzęt. Właśnie takie specjalistyczne urządzenia, które zostały wykorzystane w pokazie, przekazał Placówce w użytkowanie wojewoda Piotr Ćwik. Wartość łączna pozyskanego na rzecz Placówki Straży Granicznej wyposażenia wynosi 2 965 154, 58 zł, a kwota wydatkowanych przez Wojewodę Małopolskiego środków to 1 499 571,67 zł.
2019-01-21
Doskonała praca służb podczas Pucharu Świata w Sokach Narciarskich
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazuje serdeczne podziękowania wszystkim służbom, które uczestniczyły w zabezpieczeniu Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem.

- Obydwie części zawodów – zarówno konkurs drużynowy, jak i indywidualny – odbyły się zgodnie z planem. Wyrażam wdzięczność wszystkim służbom za wnikliwą analizę poprzedzającą wydarzenie oraz wytężoną pracę już podczas Pucharu. Nieoceniona jest w takich sytuacjach sprawna wymiana informacji pomiędzy służbami. Dziękuję Policji oraz innym służbom, które dbały o bezpieczny dojazd kibiców do Zakopanego, ich powrót do domów, a także o bezpieczne poruszanie się po mieście, bieżące rozwiazywanie problemów i podejmowanie interwencji. Dziękuję Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego za monitorowanie przebiegu wydarzenia i zapewnianie obiegu informacji pomiędzy służbami oraz koordynowanie przygotowań. Za wzmożoną czujność podczas tych wydarzeń pragnę podziękować również operatorom numerów alarmowych. Tym wspólnym – niemałym – wysiłkiem udało się przygotować i zrealizować wspaniałe widowisko, pełne sportowych emocji i pięknych wspomnień! – podsumowuje wojewoda Piotr Ćwik.
2019-01-20
145. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Premier Mateusz Morawiecki, wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec, parlamentarzyści, rolnicy, leśnicy i samorządowcy uczcili 145. rocznicę urodzin Wincentego Witosa – wybitnego działacza chłopskiego i trzykrotnego premiera II RP. Uroczystości odbyły się w jego rodzinnej wsi – w Wierzchosławicach w powiecie tarnowskim.

Zgromadzeni wzięli udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny i rolników, a następnie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przy grobie Witosa.

2019-01-18
Ocena nadzorcza uchwały w sprawie strefy czystego transportu pn. Kazimierz
Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych utworzyło strefę czystego transportu. Cieszy fakt, że do sięgnięcia po to rozwiązanie doprowadziła m.in. konstruktywna refleksja związana z nakazami zmiany organizacji ruchu wydanymi w czerwcu 2018 r. przez Wojewodę Małopolskiego.

19 grudnia 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr III/27/18 w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”. Od pierwszej takiej uchwały w Polsce oczekiwalibyśmy niezwykłej staranności i pogłębionej analizy wszystkich aspektów, których ona dotyczy. Do niej bowiem mogą odwoływać się inne samorządy, podejmując analogiczne działania.
2019-01-18
Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1982) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego ustalony został na okres od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
2019-01-17
M.in. o bezpiecznych feriach i Wojewódzkim Zespole Osuwiskowym
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem czwartkowych rozmów w Radiu Kraków. W czasie audycji poruszono m.in. kwestie związane z bezpiecznym spędzaniem ferii zimowych, trudnymi warunkami pogodowymi w Małopolsce, a także z posiedzeniem Wojewódzkiego Zespołu Osuwiskowego.

W Małopolsce trwają ferie zimowe. W tym czasie priorytetem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wypoczynku.

- Są prawdy, które zasadniczo znamy, ale trzeba je powtarzać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które czuwa nad bezpieczeństwem całego kraju i koordynuje działania, przygotowało poradniki, w których opisuje zasady bezpiecznego wypoczynku. To takie „ABC” i warto do tego sięgać. Zimą inaczej jeździ się samochodem – inaczej w miastach, inaczej w górach, inaczej po asfalcie, inaczej po drogach utrzymanych „na biało” – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
2019-01-17
Ważne informacje w języku migowym
To niezwykle istotne, aby ważne informacje – np. dotyczące sytuacji pogodowych – w pełni docierały do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym do osób niesłyszących i niedosłyszących. O planach dotyczących wspólnej realizacji tego celu wojewoda małopolski Piotr Ćwik rozmawiał z prezesem Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie Adamem Stromidłą oraz p.o. dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie Rafałem Markiem.

- Dziś wstępnie omawiamy potrzeby, wspólne cele i zakres działań. Kształt tej współpracy postaramy się jak najszybciej dookreślić. Chcę jednak mocno podkreślić, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest otwarty na takie sygnały jak te przekazane przez Polski Związek Głuchych. Dołożymy wszelkich starań, aby w ramach tej zacieśniającej się współpracy choćby podsumowania posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tłumaczone były na język migowy. Dziękuję również Telewizji za gotowość do współpracy. Wszystkim nam zależy na tym, aby ważne informacje i ostrzeżenia były w jak najszerszym stopniu dostępne dla osób niesłyszących – podsumował spotkanie wojewoda Piotr Ćwik.
wstecz    do góry     drukuj