2016-08-29
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi dot. konkursu FIO 2017
W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Konkurs zostanie ogłoszony na początku września b.r.

Ważnym elementem przygotowania konkursu jest zorganizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami zainteresowanymi konkursem. Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Konkursu FIO 2017 we wszystkich województwach.
2016-08-28
Święto plonów w Małopolsce
Miniony weekend w wielu gminach upłynął na wspólnym świętowaniu końca żniw. Żniwa to czas trudny, czas ciężkiej pracy, ale to także czas radości ze skończonych zbiorów. W uroczystościach dożynkowych w powiatach miechowskim i myślenickim, a także w gminach: Gołcza, Pcim, Wolbrom i Zielonki wzięli udział poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, a także wojewoda małopolski Józef Pilch wraz z małżonką.

Zawsze z przyjemnością uczestniczę w tym pięknym święcie plonów, jakim są dożynki. Mam bowiem poczucie, że spotykam się z kulturą opartą na autentycznych – tradycyjnych i mocnych – wartościach. Na etosie, który spaja całą wspólnotę i daje jej siłę pomagającą sprostać przeciwnościom losu - podkreślił Józef Pilch - Tych przecież niestety nigdy nie brakuje, a rolnicy chyba szczególnie mocno odczuwają, jak choćby pogoda potrafi zniweczyć włożone wysiłki.
2016-08-28
Pamięć o roku 1980, pamięć o Swojczanach
Rok 1980 stanowi ważną datę w historii naszego kraju. Myśli z nim związane nie bez powodu kierują się w stronę północnej i zachodniej Polski. Jednak trzeba pamiętać, że ludzie „Solidarności” działali w całym kraju, także w Małopolsce. Wojciech Grzeszek, poseł na Sejm RP, oraz Józef Pilch, wojewoda małopolski, uczestniczyli w Swojczanach w obchodach 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Główne uroczystości były połączone z odsłonięciem Pomnika „Biuletynu Małopolskiego”.

Chciałbym zwrócić tutaj, w Swojczanach, uwagę, że bohaterowie są czasem bardzo blisko nas, a wielkie sprawy dzieją się niejednokrotnie w małych miejscowościach. Ten piękny pomnik, który dziś odsłaniamy, jest tego najlepszym przykładem. Oto jedno z najważniejszych pism małopolskiej „Solidarności” powstawało właśnie tu, w Swojczanach, w domu Zofii i Mieczysława Sudelskich - mówił Józef Pilch - To tu działali ludzie, którzy nie bali się ryzykować, którzy chcieli przekazywać prawdę i budzić nadzieję na zmiany, choć wiedzieli, że grozi za to kara, że mogą trafić do więzienia.
2016-08-24
„500+ ma dotrzeć do dzieci”
W porannej rozmowie w Radiu Kraków wojewoda małopolski Józef Pilch mówił m.in. o programie „Rodzina 500+”, planach dotyczących zmian w systemie ratownictwa medycznego czy sposobie, w jaki Małopolska przeżywała Światowe Dni Młodzieży.

Jak zauważył wojewoda, w Małopolsce w ponad stu przypadkach świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” przyznano w formie rzeczowej lub opłacono usługi.
2016-08-22
Nowy rok szkolny już niebawem
Z inicjatywy Barbary Nowak, małopolskiego kuratora oświaty, w Krakowie odbyła się narada inaugurująca nowy rok szkolny 2016/2017. Wzięli w niej udział m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, oraz Józef Pilch, wojewoda małopolski.

Dyskutowano o wyzwaniach i priorytetach, jakie stoją przed polskim szkolnictwem. Wśród poruszonych tematów znalazła się planowana reforma systemu edukacji, w tym likwidacja gimnazjów oraz promowanie szkolnictwa technicznego.
2016-08-21
To było wielkie święto lotnicze!
Łosina Dolna przeżywała dziś piękne chwile. To na tamtejszym lotnisku świętowaliśmy dwa – jakże ważne – jubileusze: 60-lecie Aeroklubu Podhalańskiego i 85-lecie Szybownictwa na Sądecczyźnie. W ich obchodach uczestniczyli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.

Program pokazu lotniczego nie pozostawił wątpliwości: mamy niezwykle zdolnych i pełnych pasji pilotów. O zadaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed aeroklubami, mówił w swym wystąpieniu A. Macierewicz.
2016-08-21
Dożynki czas zacząć!
Wiele małopolskich miejscowości i gmin obchodziło w weekend święto plonów. Świętowały m.in.: Lubocza, Łysokanie, Bukowska Wola, Ciężkowice, Budzów, Pleśna, Kantorowice, Mochnaczka Wyżna.

Dożynki to niezwykły czas, przypominający jak ciężką pracę wykonują rolnicy i jak ogromnym szacunkiem powinniśmy otaczać jej owoce. Bez wątpienia w polskiej tradycji zakończenie żniw zawsze stanowiło moment ważny zarówno dla rolników, jak i dla całej gminy.
wstecz    do góry     drukuj