Tonący lodu się chwyta... Działania straży pożarnej podczas ferii
2018-02-19
- Mamy półmetek ferii, nad bezpieczeństwem wypoczywających uczniów czuwają strażacy oraz inne służby. To ważne, by przypominać, jakich zachowań należy unikać i jak udzielać pomocy. Naszym wspólnym życzeniem jest to, by dzieci nie były niepotrzebnie narażone na niebezpieczeństwo, a po dwutygodniowej przerwie w zajęciach szkolnych bezpiecznie wróciły do szkół – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego połączonego z ćwiczeniami grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Strażacy pokazali, jak wygląda ratowanie osoby, pod którą załamał się lód, oraz omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli uniknąć zagrożeń. W wydarzeniu uczestniczyli również małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak oraz rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sebastian Woźniak.

- W okresie zimowym, przestrzegamy przed przebywaniem na zamarzniętych akwenach – zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieję wokół nas, by wypoczynek przebiegał w bezpieczny sposób. Bądźmy czujni i uczmy nasze dzieci, jak postępować, by uniknąć niebezpieczeństw. Przede wszystkim należy zachować spokój i być ostrożnym – zarówno jeśli chodzi o zagrożenia związane z lodowiskami, jak i ogniem czy czadem – przypomniał małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak.

Bezpieczeństwo na lodzie

Strażacy radzą, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu zimą.

Jeśli chcesz pojeździć na łyżwach, najbezpieczniej spędzisz czas na sztucznym lodowisku przygotowanym na przykład na boisku szkolnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

W takiej sytuacji trzeba przestrzegać następujących zasad:

1. Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki!
2. Wychodząc z domu, zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu
3. Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, że lód na akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu życiu.
4. Sprawdź grubość lodu. Lód w ciekach wodnych zawsze jest cieńszy, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach.
5. Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu, zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.
6. Na lód powinny wchodzić co najmniej 2 osoby, w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli nikogo nie ma w pobliżu.
7. Dobrze, jeśli dorośli i dzieci mają przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc.
8. Warto mieć przy sobie kolce (czekany) pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię z przerębla jest bardzo utrudnione.
9. Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, lecz natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Co zrobić, gdy zarwie się pod Tobą lód?

1. W przypadku złamania lodu, staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy.
2. Jeśli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce i starając się jednocześnie – o ile to możliwe – wydostać na lód. Z reguły jest to niezwykle trudne, dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeżeli to możliwe, zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.
3. W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

1. W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe, tj. straż pożarną ( tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe ( tel. 999 lub 112).
2. Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo! Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może złamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko – po 3 minutach dochodzi do wyziębienia organizmu.
3. Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który załamać się może również pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się, czołgając się po lodzie.
4. Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, by możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.
5. Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwości zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) oraz jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, by zapobiec dalszej utracie ciepła.
6. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
7. Gdy poszkodowany jest przytomny, można podać mu słodkie i ciepłe płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz z życiem!

Czad i ogień – obudź czujność

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych.

Najczęstszą przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

Pożar w mieszkaniu – co robić?

Jeśli zauważyłeś pożar:
1. zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu,
2. wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem,
3. wezwij straż pożarną,
4. wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz: co się pali, gdzie się pali, czy zagrożeni są ludzie.

Co i jak gasić?

Palący się olej w kuchni: Dbając o własne bezpieczeństwo, wyłącz dopływ gazu lub płytę grzejną, a następnie przykryj garnek (patelnię) pokrywką. Do ugaszenia ognia możesz również użyć koca gaśniczego (specjalny koc do celów gaśniczych) lub gaśnicy przeznaczonej do pożarów grupy F (do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych). Nie zalewaj płonącego tłuszczu wodą, gdyż wtedy eksploduje, poparzy Cię, a pożar się „rozleje”! Po stłumieniu ognia nie przesuwaj garnka i nie przenoś go aż do całkowitego ostudzenia tłuszczu.

Urządzenie elektryczne: jeśli jest pod napięciem, nie wolno gasić go wodą! Jeżeli pożar jest niewielki, możesz spróbować go ugasić. Odetnij dopływ prądu poprzez wyjęcie wtyczki z kontaktu (np. drewnianym kijem od szczotki) lub odłączenie bezpieczników. Zrobiłeś to? Możesz ugasić pożar gaśnicą, kocem gaśniczym, wodą lub piaskiem.

Człowiek, na którym pali się ubranie: najczęściej będzie biegł, uciekał, wykonywał nieskoordynowane ruchy. Przewróć go twarzą do ziemi. W ten sposób zabezpieczysz jego drogi oddechowe przed wniknięciem toksycznego i gorącego dymu. Płonącą odzież najlepiej ugasić kocem gaśniczym, jeżeli nie masz go w zasięgu ręki, możesz użyć swojego ubrania lub innego dużego kawałka materiału. Możesz też użyć wody. Gaszenie rozpocznij od głowy, przesuwając się w kierunku stóp.

Czujki w Twoim domu

Czujki mają za zadanie jak najszybciej ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu lub domu.

Jak działa autonomiczna czujka dymu?

Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast uruchomi się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny (zacznie migać czerwona dioda). Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować Ciebie i Twoich najbliższych o powstałym pożarze, co umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy śpią.

Po co Ci czujka tlenku węgla?

Wykrywa on już minimalne stężenie tlenku węgla (czadu) w powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez głośny alarm i migoczącą czerwoną diodę. Dzięki temu masz czas, by zapobiec zatruciu czadem, zwanym potocznie „cichym zabójcą”. Rozważ zamontowanie takiej czujki w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek, a także w pobliżu podgrzewacza gazowego. Pamiętaj o konieczności właściwego użytkowania czujki tlenku węgla – tylko w pełni sprawna i odpowiednio konserwowana skutecznie ostrzeże Cię przed „cichym zabójcą”.

Przed czym chroni czujka gazu?

Jeżeli w Twoim mieszkaniu, np. w kotłowni lub łazience, znajduje się instalacja gazowa, zastanów się nad zamontowaniem czujki gazu ziemnego. W przypadku rozszczelnienia się instalacji, zasygnalizuje Ci pojawienie się w Twoim mieszkaniu palnej mieszaniny gazów (grożącej wybuchem).

- Niestety świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń pożarowych i czadu jest niska. Szczególnie niepokojące jest to, że do największych tragedii dochodzi w miejscu, gdzie czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszych mieszkaniach. Często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach, a to właśnie w połączeniu z zaniedbaniami może doprowadzić, że stracimy dorobek całego życia, zdrowie, a nawet samo życie – mówi rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sebastian Woźniak.

Bezpieczne zimowisko

Straż pożarna przypomina, że w obiektach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na terenie przyległym do nich zabrania się:

1. Zabawy z zapałkami i zapalniczkami,
2. Rozniecania ognia bez zezwolenia oraz podczas nieobecności dorosłych osób,
3. Używania świec, kaganków, petard, wyrobów pirotechnicznych i innych źródeł światła wykorzystujących otwarty ogień,
4. Stosowania do mycia i prania odzieży cieczy łatwopalnych,
5. Suszenia odzieży i materiałów palnych bezpośrednio na piecach,
6. Ustawiania elektrycznych i gazowych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożach palnych w odległościach mniejszych niż 0,5 m od materiałów palnych,
7. Używania uszkodzonych urządzeń elektrycznych oraz używania ich w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
8. Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych,
9. Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,
10. Składowanie materiałów palnych na nieużytkowanych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiekcie przeznaczonym na wypoczynek dzieci i młodzieży należy:

1. Umieścić w miejscach widocznych wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru,
2. Oznakować zgodnie z Polskimi Normami drogi ewakuacyjne, a także miejsca umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
3. Oznakować zgodnie z Polskimi Normami lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, materiałów niebezpiecznych pożarowo,
4. Opracować i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
5. Wyposażyć obiekt w gaśnice i hydranty wewnętrzne,
6. Przeprowadzić próbne alarmy pożarowe.

Źródło: materiały Państwowej Straży Pożarnej
straż 1straż 2 straż 3straż 4straż 5straż 6straż 7straż 8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj