Zaproszenie na spotkanie regionalne 'Bliżej Funduszy Europejskich' - Kraków, 9.03.2018 r.
2018-02-28
9 marca 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbędzie się szóste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

• wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
• wsparcie osób niepełnosprawnych,
• wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

• 9 marca 2018 roku
• Małopolski Urząd Wojewódzki - Kraków, ul. Basztowa 22

Agenda spotkania
  10.30 - 11.00     Rejestracja uczestników  
  11.00 - 12.30     Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  
  12.30 - 13.30     Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego  
  13.30 - 13.50     Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków  
  13.50 - 14.50     Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
  Wiedza Edukacja Rozwój  
  14.50 - 15.20   Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  
  15.20 - 16.00     Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków  


Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 9.03.2018 r.

Informacje dodatkowe

e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

Źródło: www.efs.mrpips.gov.pl
blizej funduszy euriopejskich
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj