Małopolskie spotkania hodowców
2018-03-01
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron uczestniczył w Konferencji „Małopolskie spotkania hodowców” zorganizowanej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Gościem Konferencji był Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który po przywitaniu przedstawił główne zadania polityki rządu w nowym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz odpowiadał na liczne pytania rolników - hodowców bydła, często bardzo szczegółowe, dotyczące możliwości skorzystania z programów wsparcia przygotowywanych przez rząd oraz barier i problemów wynikających ze specyfiki rolnictwa i struktury gospodarstw rolnych w Małopolsce.

Wicewojewoda Józef Gawron z kolei zwrócił uwagę na spodziewane dobre efekty pracy Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Zespołowi przewodniczy wicewojewoda małopolski, a za merytoryczne opracowanie dokumentu pn. Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa województwa małopolskiego odpowiada Marek Kwiatkowski, dyrektor MODR w Karniowicach. Efektem pracy Zespołu będzie m.in. wskazanie kierunków wsparcia rolnictwa w województwie małopolskim. Józef Gawron zapewnił, że przywiązuje dużą wagę do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Małopolsce.

Ważnym punktem Konferencji było podsumowanie wyników oceny za 2017 r. oraz wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego w województwie małopolskim.

Program spotkania, które prowadził Marek Kwiatkowski, dyrektor MODR w Karniowicach, obejmował również przedstawienie:
- potencjału rasy simental (bydło znane z dwukierunkowej mięsno-mlecznej użytkowości), jako alternatywy dla hodowców bydła mlecznego,
- nowe standardy oceny jakości biologicznej nasienia,
- nowoczesne metody organizacji hodowli bydła mlecznego, znaczenie selekcji genomowej,
- możliwości finansowania inwestycji w produkcji zwierzęcej w ramach PROW 2014-2020,
- zmiany w zasadach wypełniania wniosków obszarowych
2010301 spotkanie hodowcow 12010301 spotkanie hodowcow 22010301 spotkanie hodowcow 32010301 spotkanie hodowcow 42010301 spotkanie hodowcow 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj