Nowy nabór wniosków w Programie „Aktywna tablica”
2018-03-07
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zachęcamy szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do składania wniosków o dotację na wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Harmonogram składania wniosków na 2018 rok:
- dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 kwietnia 2018 r.
- organy prowadzące szkoły składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do wojewodów – do 30 kwietnia 2018 r.

Szczegóły założeń, warunki udziału w Programie oraz obowiązujące wzory wniosków dostępne są w zakładce: „Aktywna tablica”.
20171026 aktywna tablica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj