Spotkanie „Bliżej Funduszy Regionalnych” w MUW
2018-03-09
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestników konferencji przywitał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Tak liczna Państwa obecność i zainteresowanie świadczy o tym, że w Małopolsce fundusze europejskie są efektywnie wykorzystywane. Życzę Państwu, by dzisiejsza konferencja była miejscem wymiany dotychczasowych doświadczeń oraz inspiracją do kolejnych inicjatyw podejmowanych na terenie Małopolski - powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, otwierając spotkanie.

W czasie konferencji zaprezentowano dotychczasowe efekty wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie kompetencji MRPiPS. Spotkanie składało się z czterech sekcji tematycznych, które zostały poświęcone: projektom realizowanym przez Służbę Więzienną oraz Ochotnicze Hufce Pracy, projektom konkursowym w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego, ekonomii społecznej oraz wsparciu osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Służby Więziennej, Ochotniczych Hufców Pracy oraz beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

20180309 blizej funduszy 120180309 blizej funduszy 220180309 blizej funduszy 320180309 blizej funduszy 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj