Nierzetelność w publikacji Radia Kraków
2018-04-05
Znacząco odbiegające od prawdy są informacje, które dziś rano podawało Radio Kraków – poniżej przedstawiamy treść artykułu. Sytuacja jest zupełnie odwrotna, niż opisuje ją autor. Zgodnie z postanowieniem Wojewody Małopolskiego deweloper, planujący budowę przy al. Jana Pawła II w Krakowie, nie może prowadzić prac budowalnych do czasu zakończenia postępowania nieważnościowego, Radio Kraków podało zaś, że na mocy naszej decyzji inwestor będzie mógł wybudować bloki.

Radio Kraków prezentowało tylko część faktów odnoszących się do omawianej w artykule inwestycji. 30 marca 2018 r. Wojewoda Małopolski rzeczywiście umorzył postępowanie wznowieniowe, gdyż Wspólnota Mieszkaniowa z os. Kolorowego nie dochowała terminów. O takim rozstrzygnięciu przesądził zatem aspekt formalny.

Jednocześnie – o czym Radio Kraków już nie poinformowało – Wojewoda Małopolski, dostrzegając pewne wątpliwości w odniesieniu do aspektu merytorycznego wydanego w 2013 roku pozwolenia na budowę – z urzędu wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności. Postanowieniem z 30.03.2018 r. Wojewoda Małopolski wstrzymał również wykonanie tej decyzji, co oznacza, że inwestor nie może wykonywać prac budowlanych.

Przedstawmy ciąg zdarzeń dotyczących tej inwestycji:

Prezydent Miasta Krakowa decyzją wydaną w 2013 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego przy al. Jana Pawła II. Za stronę w postępowaniu nie została wtedy uznana Wspólnota Mieszkaniowa z os. Kolorowego.

Po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego, zainicjowanego wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej z os. Kolorowego, 11.05.2017 r. Prezydent Miasta Krakowa wydaje decyzję, w której:
1. Uchyla własną decyzję (z 2013 r.) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
2. Odmawia inwestorowi zatwierdzenia projektu budowlanego i odmawia wydania pozwolenia na budowę.
Od tej decyzji zostało wniesione przez dewelopera odwołanie do Wojewody Małopolskiego. W toku postępowania odwoławczego przedłożone zostały przez inwestora dokumenty świadczące o tym, że nie został zachowany termin dotyczący złożenia wniosku o wznowienie postępowania przez Wspólnotę Mieszkaniową z os. Kolorowego – pismo (wniosek) wpłynęło 23.05.2017 r. Jest to pismo z 8.04.2016 r. kierowane do Rady Dzielnicy Nowa Huta, przekazane do Rady Dzielnicy za pośrednictwem zarządcy ADREM. S.A.

W związku z tym, Wojewoda Małopolski 30.03.2018 r. uchylił decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.05.2017 r. i umorzył postępowanie wznowieniowe. Jednocześnie, w tym samym dniu (30.03.2018 r.), Wojewoda Małopolski zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 12.04.2013 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jak również wstrzymał z urzędu wykonanie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 12.04.2013 r.

Powtórzmy: wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2013 r. z urzędu blokuje deweloperowi możliwość budowy na tamtym terenie do czasu zakończenia postępowania nieważnościowego.

Zupełnie odwrotnie sytuacja została przedstawiona w publikacji Radia Kraków:

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/mieszkancy-osiedla-kolorowego-w-nowej-hucie-przegrywaja-batalie-z-deweloperem/

"Mieszkańcy osiedla Kolorowego w Nowej Hucie przegrywają batalię z deweloperem

Czwartek, 5 kwietnia 2018, 09:50

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, deweloper będzie mógł wybudować blok kilka metrów od okien innych mieszkańców. Ta inwestycja wzbudza ogromne kontrowersje od samego początku, bo planowany 9-kondygnacyjny budynek mieszkaniowy, zdaniem części nowohucian, nie tylko ma powstać kosztem zieleni, ale też zasłonić światło mieszkańcom pobliskich bloków oraz zaburzyć układ urbanistyczny tej części Nowej Huty. Dlaczego wojewoda nie podzielił tych argumentów?

Mieszkańcy o zablokowanie tej inwestycji walczyli od 2016 roku. Początkowo z sukcesami, bo udowodnili, że wbrew przepisom, nie zostali o niej poinformowani jako strona w postępowaniu. Decyzją prezydenta Krakowa uchylono pozwolenie na budowę. Od tej decyzji do wojewody odwołał się deweloper.

Odwołanie okazało się skuteczne, bo prawnicy wojewody uznali, że mieszkańcy zbyt póżno wystąpili o uchylenie pozwolenia na budowę, mimo że widzieli o planowanej inwestycji wcześniej.

- Przegraliśmy 1,5-roczną batalię z wojewodą i sądami - piszą w internecie zrozpaczeni mieszkańcy, którzy zastanawiają się dlaczego decyzja Wojewody jest tak korzystna dla dewelopera.

Na forach internetowych trwa gorąca dyskusja na ten temat. Decyzja wojewody jest mocno krytykowana przez nowohucian. "To nie może być prawdą co zrobił pan wojewoda. Chyba zapomniał po co jest wojewodą. Po prostu skandal" - czytamy w jednym z komentarzy. Nie brakuje też mocniejszych oskarżeń: "poszła gruba łapówka na pewno" - napisała jedna z internautek.

(Grzegorz Krzywak/ko")

20171109SPROSTOWANIEPostanowienie1Postanowienie2Zawiadomienie1Zawiadomienie2Postanowienie3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj