Tematy dnia z wojewodą małopolskim
2018-04-11
Goszczący w programie „Tematy dnia” TVP 3 Kraków wojewoda małopolski Piotr Ćwik podsumował wizytę ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w naszym regionie. W rozmowie wojewoda odniósł się m.in. do wręczonych samorządowcom promes na odbudowę infrastruktury komunalnej, spotkania ministra z małopolskimi służbami oraz uhonorowania przez szefa MSWiA najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy.

Wojewoda zaznaczył, że przekazane dziś rządowe środki na realizację zadań popowodziowych na drogach w Małopolsce opiewają na sumę 33 mln zł i przeznaczone zostaną na 70 zadań z całej Małopolski. Piotr Ćwik przedstawił również procedurę pozyskiwania tych środków. Należy nadmienić, że niektóre ze szkód są wynikiem jeszcze powodzi z roku 2010.

- To duże dofinansowanie, z którego samorządy mogą skorzystać. Wracamy do szkód z 2010 roku po zaniechaniu finansowania przez poprzednią ekipę rządową. Ta skala w Małopolsce jest rzeczywiście duża. Mamy nadzieję, że jest to pierwsza transza i pojawią się kolejne. Wszystko zależy również od aury – miejmy nadzieję, że w tym roku będzie łaskawa. Na środki oczekują oczywiście samorządowcy, ale tak naprawdę oczekują mieszkańcy lokalnych gmin i powiatów – podkreślił wojewoda.

Piotr Ćwik przypomniał, że to następny etap rządowego wsparcia w naszym województwie, a możliwy jest on dzięki dobrej kondycji budżetu państwa.

- Niedawno przekazywano środki w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych – powiatowych i gminnych. Co więcej, rządowy program drogowy uruchomił dodatkowo 500 mln na drogi, z czego prawie 36 mln zł trafi do Małopolski. Wręczono także promesy na likwidację osuwisk - mówił wojewoda.

- Dzięki dobrej kondycji budżetu jest możliwość przeznaczania większości środków finansowych na realizację zadań drogowych. Ponadto założenie rządowego programu jest bardzo wyraźne: mówimy o zrównoważonym rozwoju. Zrównoważony rozwój przejawia się w wielu wymiarach – jednym z nich jest remont dróg popowodziowych. (…) To wsparcie Polski lokalnej. Te środki powinny być równomiernie dystrybuowane do wszystkich społeczności lokalnych – dodał Piotr Ćwik.

W odniesieniu do spotkania ministra spraw wewnętrznych i adminstracji, Joachima Brudzińskiego ze służbami wojewoda podkreślił, iż było to dobre spotkanie, które pozwoliło ministrowi spojrzeć bardzo szczegółowo na funkcjonowanie małopolskich służb. Jednocześnie wojewoda małopolski kolejny raz potwierdził, że w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych w naszym regionie zostaną reaktywowane kolejne posterunki Policji.

- To działania, aby poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy liczą na to, że w ich lokalnych środowiskach posterunki będą funkcjonować - mówił wojewoda.
20171229 Tematy Dnia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj