Organizacja ruchu drogowego w Krakowie a wymogi ochrony konserwatorskiej
2018-04-18
Jednym z wątków podnoszonych w odniesieniu do prowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki kontroli organizacji ruchu drogowego w Krakowie jest odpowiednie oznakowanie w obszarach objętych ochroną układu urbanistycznego.

Dlatego też z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się dziś spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z małopolskim konserwatorem zabytków Janem Janczykowskim.

W czasie spotkania przypomniano wymogi prawne związane zarówno z organizacją ruchu drogowego (w tym z właściwym oznakowaniem przyjętych rozwiązań), jak i z przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej.

Wnioski są następujące:
1. Wymogi te nie są ze sobą sprzeczne.
2. Nie można ich stosować wybiórczo – jednostka odpowiedzialna za kreowanie ruchu drogowego w Krakowie (ZIKiT) jest zobowiązana do stosowania rozwiązań spełniających wymogi zarówno przepisów dotyczących organizacji ruchu, jak i ochrony konserwatorskiej. Nie można wybierać, że stosuje się jedne normy, a odstępuje się od stosowania innych.
3. Obydwa zbiory norm prawnych przekładają się na pewne spektrum rozwiązań praktycznych. Dlatego też możliwe jest znalezienie części wspólnej dla tych zbiorów, tzn. wskazanie rozwiązań jednocześnie spełniających normy dotyczące obu powyżej wymienionych obszarów.
4. Wypracowanie tych rozwiązań nie leży po stronie wojewody, wojewoda nie odpowiada bowiem za organizację i planowanie ruchu drogowego w Krakowie.
MUW_INFORMACJA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj