Podsumowanie Miesiąca Autyzmu w Małopolsce
2018-04-26
W siedzibie Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie podsumowujące Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu w Małopolsce. Wydarzenie otworzyła dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska. Głos zabrał również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Dane pokazują, że autyzm jest coraz częściej diagnozowaną chorobą. Jednakże równocześnie polepsza się system wparcia rodzin dzieci z autyzmem, rośnie świadomość ważnej roli wczesnej diagnozy tej choroby oraz działalności terapeutycznej. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie – powiedział wojewoda małopolski.

W czasie spotkania zaprezentowano działalność organizacji zajmujących się osobami z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Dyskutowano także o kolejnych inicjatywach służących integracji społecznej.

W spotkaniu wzięły również udział poseł Urszula Rusecka oraz Barbara Nowak - małopolski kurator oświaty, a także przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą i wsparciem dla osób z autyzmem, m.in. Fundacji „Wspólnota Nadziei” z Bolechowic, Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „Mada” z Nowego Sącza, Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” z Wadowic, Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych z Krakowa, Fundacji Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju „Od początku” z Krakowa, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Tarnowa.

Pfron1Pfron2Pfron3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj