Trwa nabór do Programu „Razem bezpieczniej” 2018-2020
2018-04-30
„Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” został zainicjowany w 2007 roku. Jego głównym celem jest wspieranie działań administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W roku 2018 w budżecie państwa na realizację programu zabezpieczono 6 mln zł. Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich projektów!

Zgłaszane projekty powinny wpisywać się w następujące cele szczegółowe programu:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
2. Bezpieczne przejścia dla pieszych,
3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej”

Informacje o procedurach, wnioskach i instrukcjach na lata 2018-2010

Projekty należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 14 maja 2018 r. Do wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% kosztów całości projektu.
Każde województwo może zgłosić maksymalnie 26 projektów łącznie (ze wszystkich celów szczegółowych).
razem bezpieczniej 1razem bezpieczniej 2razem bezpieczniej 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj