Kolejne środki finansowe na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – uroczyste wręczenie drugiej transzy promes w Nowym Sączu
2018-04-30
Jak już informowaliśmy, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Z tej kolejnej transzy Małopolska otrzyma ogółem prawie 13 mln złotych. Promesy dla gmin z powiatów limanowskiego, tatrzańskiego i nowosądeckiego oraz dla powiatów nowosądeckiego i nowotarskiego wręczył dziś w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Infrastrukturalny krwiobieg wymaga ciągłych inwestycji. Tylko wtedy będzie dobrze funkcjonował. Jednakowo ważny jest przy tym ten „główny ruszt drogowy”, jak i drogi powiatowe czy gminne. Małopolska ma teraz szczególnie dobry czas dla siebie: na kwestie związane z infrastrukturą polski rząd patrzy systemowo, z uwzględnieniem nie tylko wielkich remontów, ale też tych ważnych z lokalnej perspektywy. Dlatego rządowych środków na drogi gminne i powiatowe będzie jeszcze więcej, bo to właśnie dobry stan dróg lokalnych jest czynnikiem wpływającym na zrównoważony rozwój regionów. Przypomnę, że z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej samorządy będą mogły otrzymać za pośrednictwem wojewodów dodatkowe 500 mln złotych. Do Małopolski może z tej dodatkowej puli trafić prawie 36 mln złotych! - mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału kolejnej transzy środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały promesy ogółem na kwotę 12 670 000,00 zł, w tym:
- gminy: 6 170 000,00 zł,
- powiaty: 6 500 000,00 zł.
Promesy przyznano łącznie 10 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 8 gminom oraz 2 powiatom na realizację łącznie 25 zadań, w tym:
- gminy: 22 zadania (odbudowa/remont dróg gminnych, odbudowa przepustów),
- powiaty: 3 zadania (odbudowa mostu, remont dróg powiatowych).

- Dziś mam przyjemność przekazać kolejne promesy w ramach tzw. „powodziówek”. To już kolejna transza środków, które zostaną przeznaczone na remonty dróg czy odbudowę mostów uszkodzonych wskutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych promes są te, które dotyczą strat spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i powodzią jeszcze z 2011 roku. W tych przypadkach wyraźnie widać, jak te promesy są ważne i potrzebne. Życzę, aby inwestycje jak najszybciej ruszyły i dobrze służyły mieszkańcom – dodał Piotr Ćwik.

Oto lista zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach promes przekazanych przez wojewodę Piotra Ćwika

W ramach drugiej transzy w zeszłym tygodniu promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej gminom powiatów tarnowskiego i miechowskiego wręczał wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Łącznie z promesami przekazanymi przez ministra Joachima Brudzińskiego 11.04.2018 r. (ok. 33 mln) – Małopolska na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymała w tym roku prawie 46 milionów (95 zadań – 32 jednostki samorządu terytorialnego).

Oto lista dotychczasowych promes na odbudowę infrastruktury komunalnej

Przypomnijmy, że dotychczas Małopolska otrzymała również promesy na szkody związane z osuwiskami – ok. 22 mln. Ponadto małopolskim samorządom zostały też przekazane promesy na tzw. adamczykówki (drogi gminne i lokalne) – ok. 57 mln.
20180430 promesy nowy sacz 120180430 promesy nowy sacz 220180430 promesy nowy sacz 3promesy nowa grafika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj