Wyniki konkursu Senior + w 2018 r.
2018-05-02
Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”.

Z placówek "Senior+" mogą korzystać wszystkie osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+.

Szczegółowy opis programu znajduje się w Uchwale Rady Ministrów nr 157 z dnia 20 grudnia 2016 r., ustanawiającej obecne brzmienie Programu "Senior+".

Program ”Senior+”

Informacje o programie dostępne są na stronie senior.gov.pl.

Konkurs ofert w programie Senior + edycja 2018 r. został rozstrzygnięty. Odbyły się dwa nabory ofert. Wszystkie oferty z województwa małopolskiego spełniające warunki formalne zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a dotacja została przyznana w pełnej wysokości.

Wyniki pierwszego naboru ofert:
Moduł 1
Moduł 2

Wyniki uzupełniającego naboru ofert:
Moduł 1
Moduł 2

Łącznie w obu naborach ofert jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego w ramach programu Senior + w 2018 r. przyznano 5 956 909,82 zł.

Środki te zostaną przeznaczone:
- w ramach modułu I na utworzenie i wyposażenie 32 Dziennych Domów i Klubów Senior +. - w ramach modułu II na dofinansowanie działalności utworzonych w latach poprzednich 19 Dziennych Domów i Klubów Senior +.
senioro1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj