Sytuacja pogodowa w województwie małopolskim
2018-05-16
W województwie małopolskim w najbliższych dniach prognozowane są intensywne opady deszczu, połączone z burzami. Suma opadów za cały okres wynieść może lokalnie do 80 mm/m2.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla naszego województwa dwa ostrzeżenia meteorologiczne: o intensywnych opadach deszczu (drugiego stopnia) i burzach (pierwszego stopnia). Okres obowiązywania ostrzeżeń: od godz. 11.00 16.05.2018 do godz. 23.00 17.05.2018.

Prognozuje się wystąpienie w tym dniach opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Suma opadów może wynieść od 35 mm do 50 mm, lokalnie 80 mm. W środę mogą dodatkowo wystąpić burze z porywami wiatru do 75 km/h.

IMGW w Krakowie prognozuje, że nie będzie konieczne podniesienie stopnia zagrożenia meteorologicznego związanego ze zwiększeniem intensywności opadów, nie przewiduje się również przedłużenia okresu obowiązywania tego ostrzeżenia. Sytuacja jest na bieżąco poddawana analizie, w razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacje mogą jednak ulec zmianie.

Prognozowany opad będzie miał charakter raczej ciągły. Sprzyjające są bardzo niskie stany wód w rzekach.

IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne (drugiego stopnia) dotyczące zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły. Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa prognozuje się wystąpienie wzrostów poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Oznacza to, że poziomy wód w rzekach będą się podnosić i osiągać lub przekraczać stany ostrzegawcze (nie alarmowe), szczególnie na mniejszych ciekach wodnych.

Jak informuje IMGW, w chwili obecnej stan wody w dorzeczu Górnej Wisły układa się następująco:
- w górnej części strefy stanów średnich: punktowo na tatrzańskich dopływach Dunajca,
- w dolnej części strefy stanów średnich: na Dunajcu, Popradzie i Bystrzycy,
- na granicy strefy stanów średnich i niskich: na Wiśle po Dęblin, Skawie i Szreniawie,
- w strefie stanów niskich: na Sole, Rudawie, Rabie i Białej Tarnowskiej.

Prognoza hydrologiczna na okres od godz. 06.00 16.05.2018 do godz. 12.00 17.05.2018 r.:
- na Wiśle po Dęblin, spodziewane są wahania poziomu wody z przewagą wzrostów na granicy strefy stanów niskich i średnich,
- na pozostałym obszarze województwa małopolskiego w wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza na mniejszych rzekach). Punktowo zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Największe wzrosty spodziewane są w nocy oraz jutro.

Na bieżąco monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie z IMGW i innymi służbami. Ostrzeżenia zostały natychmiast przekazane do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkich służb, inspekcji i straży. Ze względu na drugi stopień ostrzeżenia komunikaty nadane są w Regionalnym Systemie Ostrzegania i mają najwyższy status. Ostrzeżenia są rozpowszechniane również poprzez napisy w telewizji. Gdyby prognozy gwałtownie się zmieniły, zwołane zostanie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
INFORMACJA POG
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj