Nakazy zmiany organizacji ruchu w Krakowie
2018-06-18
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wydał trzy nakazy zmiany organizacji ruchu w Krakowie – w przedmiocie dróg dla pieszych, strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu i tabliczek zezwalających na niestosowanie się do znaków zakazu kierującym posiadającym zezwolenie zarządcy drogi.

W grudniu 2015 r. rozpoczęła się kontrola organizacji ruchu w Krakowie. Wojewoda małopolski, w ramach nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym, dokonał oceny organizacji ruchu pod względem zgodności z prawem.

W marcu 2016 r. skierował wystąpienie pokontrolne do ZIKiT – jednostki realizującej zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych miasta Krakowa.

Po wystąpieniu pokontrolnym prowadzono intensywną korespondencję z jednostką kontrolowaną wobec rozbieżności stanowisk, tak w odniesieniu do ustaleń kontroli, jak również pojawiających się nowych wątków wynikających z zastosowanych rozwiązań z zakresu organizacji ruchu drogowego w Krakowie.

Wydany przez wojewodę nakaz zmiany organizacji ruchu w Krakowie dotyczący dróg dla pieszych wiąże się z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych. Dwa pozostałe nakazy są związane z przeprowadzonymi kontrolami bieżącymi i prowadzoną z ZIKiT-em korespondencją w sprawie niezgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj