Spotkanie w województwie małopolskim w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
2018-07-10
W Kampusie Wielickim odbyło się spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa.

Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.

Zostały przedstawione wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową.

Oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań, do których zaliczyć należy:
- Program „Za Życiem”,
- Program „Rodzina 500+”,
- podwyższenie renty socjalnej,
- wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- nowe zasady obliczania ulgi rehabilitacyjnej,
- zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
zaprezentowane zostały nowo opracowywane rozwiązania o charakterze długookresowym, m.in. Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Programem Narodowego Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reformą systemu orzekania o niepełnosprawności, zatrudnienie wspomagane.

Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnienieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

Więcej informacji dotyczących przedmiotu konsultacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20180710 Wieliczka120180710 Wieliczka220180710 Wieliczka320180710 Wieliczka420180710 Wieliczka520180710 Wieliczka6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj