Informacja na temat obniżenia wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz ich zastępców
2018-07-12
W związku z pytaniami dotyczącymi obniżenia wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz ich zastępców – przedstawiamy informacje w tej sprawie.

1. Od ilu samorządów wojewoda dotąd otrzymał uchwały dot. obniżenia wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz ich zastępców?
2. Czy uchwały te pochodzą od wszystkich samorządów z województwa, które były zobowiązane takie uchwały przyjąć? Co z samorządami, które takich uchwał nie podjęły lub nie przesłały terminowo do wojewody (zarządzenie zastępcze?)
3. Czy wojewoda nie uznał którychkolwiek z tychże uchwał, kontrolując ich legalność? Jeśli tak, to o których uchwałach (których samorządów) oraz jaki był powód tej decyzji?

Aktualnie do Wojewody Małopolskiego dopiero wpływają uchwały jednostek samorządu terytorialnego ustalające wynagrodzenie wójta, burmistrza i prezydenta w wykonaniu postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z informacji napływających do organu nadzoru wynika, iż uchwały te będą podejmowane na ostatnich sesjach przedwakacyjnych, które zwyczajowo mają miejsce na przełomie czerwca i lipca. Wówczas, po ich przekazaniu do oceny nadzorczej Wojewody, organ nadzoru będzie dysponował pełną informacją na temat ilości uchwał podjętych w województwie małopolskim i także wówczas możliwe będzie zajęcie stanowiska na temat ewentualnie podjętych środków nadzorczych przez Wojewodę.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj