Sytuacja pogodowa w województwie małopolskim - stan na godz. 20.00
2018-07-19
Na terenie województwa małopolskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w wielu miejscach doszło do uszkodzenia nawierzchni dróg, zamulenia przepustów i rowów melioracyjnych. Szczególnie nasilenie zdarzeń miało miejsce na terenie powiatów: limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. Bieżąca sytuacja jest monitorowana przez przedstawicieli samorządów i służby. Opady deszczu na większości terenu województwa małopolskiego w chwili obecnej powoli maleją lub zanikają, co powoduje spadek poziomu wód w większości rzek. Sytuacja hydro-meteorologiczna ulega stabilizacji.

Z uwagi na ustabilizowaną sytuację na ciekach wodnych w m. Nowy Targ - Burmistrz Nowego Targu o godzinie 15:00 odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie N. Targu.

Odnotowane poważniejsze zdarzenia:

Powiat nowotarski:
1) m/gm. Szczawnica - uszkodzony most na Białej Wodzie w m. Jaworki (podmyte przyczółki, uszkodzony dojazd);
2) gm. Krościenko n/D. - odciętych 24 stałych mieszkańców os. do KRASU w m. Krościenko (wylanie rz. Dunajec na drogę własności PPN). Nawiązano kontakt z mieszkańcami, którzy na chwilę obecną nie potrzebują pomocy. Z chwilą opadnięcia wód, gmina przygotowała żwir do udrożnienia drogi i umożliwienia komunikacji drogowej z mieszkańcami;

Powiat nowosądecki:
1) gm. Łącko - osunięcie się drogi powiatowej nr 1538 K w miejscowości Obidza powodujące naniesienie materiału skalnego na budynek mieszkalny;
2. m. Zabrzeż - zablokowana droga gminna;
3. droga gminna w relacji Jazowsko - Łazy Brzyńskie zablokowana;

Powiat limanowski:
Starostwo Powiatowe w Limanowej zgłosiło zapotrzebowanie na 5 tys. worków na piasek, które zostaną pobrane z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Nowym Sączu. worki będą użyte do działań przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Limanowskiego głównie w m. Szczawa. Liczba zdarzeń w Powiecie Limanowskim wynosi 225, Łącznie zalanych (podtopionych) 92 budynki, w tym 85 mieszkalnych.

Powiat tatrzański:
Miejscowość Murzasichle gm. Poronin (pow. tatrzański ) – przerwana magistrala wodna. Bez wody pozostaje ok. 3000 osób. W chwili obecnej 2 zastępy OSP prowadzą działania, które mają na celu zapewnienie dopływu wody do celów gospodarczych poprzez wtłaczanie wody z cieku wodnego do gminnego wodociągu. Wodę do celów spożywczych zapewnił Wójt Gminy. Awaria potrwa do dnia 20.07.2018 r.

Utrudnienia komunikacyjne

Utrudnienia w ruchu drogowym:
1. pow. limanowski:
- m. Koszary – nieprzejezdna droga powiatowa;
- m. Lubomierz – nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968;
- m. Zasadne – nieprzejezdna droga gminna;
- m. Szczawa – nieprzejezdna droga gminna;
- m. Kamienica – podmyty most, nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968;
2. pow. tatrzański: m. Zakopane - ul. Oswalda Balzera – nieprzejezdna

Wprowadzone alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

Stan alarmu przeciwpowodziowego obowiązuje: (bez zmian)
- powiat limanowski od godz. 21:30 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Krościenko n/D. od godz. 01.00 dnia 19.07.2018 r.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje: (bez zmian)
- powiat bocheński od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Łapanów od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- powiat myślenicki od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Pcim od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Raciechowice od godz. 22.30 dnia 18.07.2018 r.
- miasto i gmina Myślenice od godz. 20.20 dnia 18.07.2018 r.
- powiat nowotarski od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Ochotnica Dolna od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Łapsze N. od godz. 22.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Jabłonka od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Krościenko n/D. od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Czorsztyn od godz. 00.45 dnia 19.07.2018 r.
- gmina Łososina Dolna od godz. 07:04 dnia 19.07.2018 r.

Zaangażowane siły

PSP przeprowadziła około 271 interwencji (19.07.2018 w godz. 00.00-20.00)

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE
Miejscowość - Rzeka - Stan aktualny
TRYBSZ 2 Białka 336
SROMOWCE WYŻNE Dunajec 384
KROŚCIENKO Dunajec 402

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE
Miejscowość - Rzeka - Stan aktualny
JAWISZOWICE Wisła 574
JABŁONKA-PIEKIELNIK Piekielnik 217
KOŚCIELISKO-KIRY Kirowa Woda 143
RABKA 2 Raba 141
NOWY TARG Czarny Dunajec 338
NOWY TARG-KOWANIEC Dunajec 305
NIEDZICA Niedziczanka 211
PROSZÓWKI Raba 575
GOŁKOWICE Dunajec 343
JAKUBKOWICE Łososina 220
STARY SĄCZ Poprad 225
CZCHÓW Dunajec 400
NOWY SĄCZ Dunajec 448
ZGŁOBICE Dunajec 485
MUSZYNA MILIK Poprad 261
GRYBÓW Biała brak danych
OŚWIĘCIM Soła 390
KARSY Wisła 598
ŻABNO Dunajec 684

Wykaz obowiązujących ostrzeżeń (bez zmian)

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 26

Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obowiązuje powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz; nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki
Ważność: do godz. 08:15 dnia 19.07.2018 do godz. 6.15. dnia 20.07.2018 r.

ZMIANA OSTRZEŻENIA NR O:2 z dnia 18.07.2018 r.

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - stopień zagrożenia: 3
Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Ważność: do godz. 8:00 dnia 20.07.2018

INFORMACJA o niebezpiecznym zjawisku nr I:21

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - stopień zagrożenia: 2
Prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.
Ważność: do godz. 18:00 dnia 20.07.2018

TAURON Dystrybucja S.A.: informacja o nieplanowanych wyłączeniach (awariach na terenie województwa – stan na godz. 14.00).
Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 33
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1669

INFORMACJA POG
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj