O skutkach ostatnich opadów, nakazach zmiany organizacji ruchu w Krakowie i Święcie Policji – czwartkowa rozmowa w Radiu Kraków
2018-07-26
Gościem cotygodniowej audycji w Radiu Kraków był wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Tematem rozmowy było podsumowanie skutków ostatnich intensywnych opadów deszczu oraz przesunięcie terminów na realizację nakazów dotyczących organizacji ruchu w Krakowie. Rozmowa dotyczyła również Święta Policji, które przypada 24 lipca.

Wojewoda Piotr Ćwik przekazał, że obecnie trwa szacowanie przez samorządy szkód powstałych wskutek gwałtownych wezbrań wód w rzekach. Protokoły szkód przygotowane przez gminne komisje będą następnie weryfikowane przez komisję wojewódzką. Po otrzymaniu zapotrzebowań od samorządów wojewoda wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Musimy pozyskiwać nie tylko środki na usunięcie szkód. Dlatego też podczas ostatnich spotkań zachęciłem wszystkich samorządowców, żeby w małej grupie roboczej wypracowali swoje praktyczne uwagi, które będą chcieli mi przekazać –  o tym, co im najbardziej doskwiera (…). Obiecałem im wtedy, że postaram się przekazać informację na poziom rządowy z prośbą o podjęcie przeciwdziałań w zakresie zmiany prawa – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

- Powinniśmy przeciwdziałać [podtopieniom], a środki wydawać na rozwój naszego województwa, a nie na ciągłe usuwanie skutków powodzi – dodał wojewoda małopolski.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj