Nieruchomości przy ul. Kopernika w Krakowie
2018-08-24
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące nieruchomości przy ul. Kopernika w Krakowie:

- Czy w odpowiedzi na pismo wojewody z maja 2018 r. dotyczące przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości należących do SU i Uniwersytetu Jagiellońskiego w zamian za zwiększenie kwoty programu wieloletniego pn. „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” rząd wyraził zgodę na przeprowadzenie takiej transakcji?

- Jeśli rząd nie wyraził zgody, jakie są powody odmowy? Jakie działania zamierza podjąć wojewoda w tej sprawie?

- Czy wojewoda ma przygotowaną listę podmiotów potencjalnie zainteresowanych zagospodarowaniem nieruchomości należących do Szpitala Uniwersyteckiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby zostały one przejęte przez Skarb Państwa? Jakie to podmioty?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Na obecnym etapie sprawy nie ma jeszcze na szczeblu rządowym decyzji (ani pozytywnej, ani negatywnej) w sprawie pozyskania nieruchomości przy ul. Kopernika.
Wojewoda Małopolski w maju 2018 r. wystąpił do Ministra Finansów i do Ministra Zdrowia o przekazanie informacji, czy jest możliwe zwiększenie dotacji w ramach Programu Wieloletniego Rady Ministrów pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w zamian za przekazanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Kopernika. Formuła taka była rozważana wspólnie z SU i CMUJ jako możliwie najprostsze rozwiązanie przy realizacji zamierzonego celu.
Odpowiedź MF, którą otrzymaliśmy, wskazuje na konieczność dalszych, bardziej szczegółowych analiz dotyczących ewentualnej transakcji – w kontekście spełnienia wszystkich uwarunkowań i ograniczeń systemu finansów publicznych oraz innych aspektów.
W związku z powyższymi uwagami obecnie konieczne będzie, na wcześniejszym etapie niż dotychczas zakładano, wykonanie możliwie precyzyjnych analiz, opracowań i symulacji skutków planowanej transakcji.
Jak się wydaje, konieczne będzie także rozważenie innego wariantu formuły prawnej osiągnięcia zamierzonego celu.
Prace w tym zakresie są już planowane, niemniej jednak ich wykonanie może być czasochłonne.
Po ich wykonaniu wojewoda ponownie wystąpi do wszystkich zainteresowanych organów w niniejszej sprawie w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych.
Wojewoda pozyskał informacje o podmiotach publicznych zainteresowanych nieruchomościami przy ul. Kopernika. Lista ta nie jest zamknięta i będzie się zmieniać w zależności od rodzaju i liczby nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa. Aktualnie wstępne zainteresowanie wyraziły:
1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
2. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie,
3. Ochotnicze Hufce Pracy,
4. Karpacki Oddział Straży Granicznej,
5. Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
7. Instytut Botaniki PAN,
8. Uniwersytet Pedagogiczny,
9. Akademia Wychowania Fizycznego,
10. Akademia Górniczo Hutnicza,
11. Uniwersytet Rolniczy,
12. Politechnika Krakowska,
13. PKP.
MUW_INFORMACJA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj