„Dobry Start”- pomoc przed nowym rokiem szkolnym
2018-08-24
Już za niewiele ponad tydzień rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dla rodziców to gorący okres przygotowań. Wydatki na przybory i książki są niemałe. W tym roku z pomocą przychodzi program rządowy „Dobry Start”, dzięki któremu rodzice otrzymują 300 zł na wyprawkę szkolną na uczące się dziecko.

Program „Dobry Start” jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Nie ma w nim kryterium dochodowego. Służy on wyrównaniu szans edukacyjnych wśród dzieci niezależnie od kapitału społecznego, kulturowego i materialnego rodzin. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, natomiast w przypadku uczniów niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 lat.

W województwie małopolskim w okresie od 1 lipca do 17 sierpnia 2018 r. zostało złożonych 197 286 wniosków, w tym 89 881 w formie papierowej. Rozpatrzono 137 435 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Ponadto przyznano 202 068 świadczeń i wypłacono ich już 72 911 – w tym 20 w ramach sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej.
W sumie na wypłaty świadczenia „Dobry Start” w województwie małopolskim przeznaczono aż 21 870 300 zł!

Przypominamy, że wnioski można składać do 30 listopada 2018 r. poprzez portal Ministerstwa Rodziny, bankowość elektroniczną lub drogą tradycyjną (w formie papierowej). Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MRPiPS.
20180824 dobry start 420180824 dobry start 220180824 dobry start 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj