Ćwiczenie „MUZEUM 2018”
2018-09-24
W Muzeum Ratusz – Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie odbyło się wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie epizodyczne obrony cywilnej „Muzeum 2018”. Ćwiczenie to polegało na przeprowadzeniu ewakuacji z Muzeum, gdzie doszło do pożaru. Organizatorem ćwiczenia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa.

Dlaczego ćwiczenia są tak ważne?

Chodziło zarówno o właściwe planowanie, przygotowanie, jak i faktyczną ewakuację zabytków oraz ich zabezpieczenie w przypadku sytuacji kryzysowej. To właśnie pożary, powodujące wymierne i bezpowrotne straty ekonomiczne, kulturowe oraz historyczne, są jednym z najpoważniejszych zagrożeń obiektów muzealnych.

Przeprowadzone ćwiczenie było potrzebne, aby sprawdzić przygotowanie miejskich struktur do wykonania zadań podczas sytuacji kryzysowych zagrażających zbiorom muzealnym.
Głównym zadaniem ćwiczenia było doskonalenie kierowania ewakuacją i zabezpieczeniem zbiorów muzealnych w przypadku zagrożeń oraz weryfikacja i doskonalenie procedur współdziałania pomiędzy instytucjami zarządzającymi dziełami sztuki a inspekcjami, służbami, strażą oraz Formacjami Obrony Cywilnej.

Na czym polegało ćwiczenie?

Ćwiczenie składało się z dwóch części: teoretycznej, w czasie której przeprowadzony został cykl wykładów, oraz praktycznej odbywającej się w Muzeum Ratusz na Rynku w Tarnowie.
Osoby biorące udział w ćwiczeniu mogły zapoznać się z problematyką sposobu ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowych. Uczestnicy omówili zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, historii miasta, zaopatrzenia centrum Tarnowa w wodę do celów przeciwpożarowych, wybranych aspektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych oraz zabezpieczenia zabytków ruchomych w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie do wykonania

Do Budynku Muzeum Okręgowego w Tarnowie weszła 15-osobowa grupa młodzieży szkolnej. Po pewnym czasie pracownicy Muzeum zauważyli awarię instalacji elektrycznej, która polegała na niekontrolowanym wyłączeniu oświetlenia w salach muzealnych. Zauważone zostało zadymienie w części sufitowej muzealnej Sali Pospólstwa na pierwszym piętrze, a czujka dymu uruchomiła alarm pożarowy. Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przyjął zgłoszenie o pożarze z systemu monitoringu pożarowego, a następnie odebrał telefoniczne potwierdzenie pożaru od pracownika Muzeum.
Na miejscu zdarzenia zjawiła się Straż Pożarna, a Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie dowodził całą akcją.

Pożar i co dalej?

Po ewakuacji osób przebywających wewnątrz obiektu, podjęto działania związane z ewakuacją najcenniejszych zbiorów z Muzeum oraz akcję gaszenia pożaru.
Gdy pożar został opanowany, przeprowadzono działania związane z dogaszaniem i oddymianiem pomieszczeń. Cała akcja, dzięki szybkiemu i sprawnemu podjęciu działań przez pracowników Muzeum, ochrony, służb, inspekcji, straży i Formacji Obrony Cywilnej – zakończyła się sukcesem.
Wspólnie prowadzone działania pozwoliły na niedopuszczenie do ewentualnego zniszczenia budynku Muzeum i znajdujących się w nim zbiorów archiwalnych.

więcej zdjęć
20180924_ćwicz_bezp_Tarnów1220180924_ćwicz_bezp_Tarnów1020180924_ćwicz_bezp_Tarnów1120180924_ćwicz_bezp_Tarnów3320180924_ćwicz_bezp_Tarnów45
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj