Początki nie takie trudne… czyli o Intro Days na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
2018-09-26
W dniach 25-29 września największa małopolska uczelnia przygotowała cykl spotkań wprowadzających w ramach Intro Days. Wydarzenie skierowane jest do nowo przybyłych studentów zagranicznych.

Oprócz różnego rodzaju zajęć, spotkań z przedstawicielami społeczności akademickiej oraz warsztatów przygotowywanych przez środowisko akademickie, zorganizowano także spotkania z organizacjami oraz instytucjami pozauniwersyteckimi. Wszystko po to, aby umożliwić zagranicznym studentom poznanie codziennego życia w Krakowie, w tym także zagadnień związanych z legalizowaniem pobytu w naszym kraju.

Z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w siedzibie UJ powstał punkt informacyjny. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców będą codziennie pomagać w weryfikacji uzupełnionych przez zagranicznych studentów wniosków, a także udzielać potrzebnych informacji. Na miejscu dostępne będą także niezbędne druki i formularze.

Dodatkowo w dniu 27 oraz 28 września przeprowadzone zostaną wykłady w języku polskim oraz angielskim dotyczące zagadnień związanych z legalizowaniem pobytu w Polsce.
Intro_days_www
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj