Umowa na S7 Widoma - Kraków podpisana
2018-09-26
- To bardzo ważny moment dla wszystkich mieszkańców Krakowa, Małopolski, ale i wszystkich kierowców, którzy teraz zmuszeni są tracić czas na trasie wylotowej z Krakowa w kierunku północnym. Podpisujemy umowę na budowę ekspresowego przedłużenia Trasy Nowohuckiej, które będzie stanowiło wygodną alternatywę dla ruchu tranzytowego i pozwoli na zmniejszenie uciążliwości ruchu aglomeracyjnego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

26 września 2018 r. małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta). Inwestycja o długości ok. 18,3 km powstanie w ramach budowy trasy S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa. Wykonawca - firma Salini Impregilo S.p.A. - zrealizuje zadanie za 1,07 mld zł w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Trasa zostanie objęta 10-letnią gwarancją jakości.

Zakres inwestycji

•realizacja dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 z pasem dzielącym oraz pasami awaryjnymi,
•budowa węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym,
•budowa obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
•budowa elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
•budowa dróg dojazdowych,
•budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
•realizacja rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
•usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
•przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z S7,
•budowa infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi,
•budowa kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

S7 Widoma - Kraków powstanie w ramach 55,6-kilometrowej trasy od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, która została podzielona na trzy części realizacyjne. Umowa na projekt i budowę S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma została zawarta 8 stycznia 2018 r. Trwają też przygotowania do budowy S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic.
Droga ekspresowa S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Wybudowanie tej trasy przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej. Umożliwi także aktywizację gospodarczą terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowanie układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży Kraków od ruchu tranzytowego.

Zakopianka w budowie W ramach budowy S7 w województwie małopolskim powstaje także odcinek ekspresowej Zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrojem, który jest najtrudniejszym do zrealizowania fragmentem tej trasy. Odcinek ten pozwoli na znaczące skrócenie podroży na południe kraju. Na trasie do Zakopanego prowadzona jest też budowa odcinka DK 47 od Rabki Zdroju do Chabówki. 19 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę kolejnego odcinka dwujezdniowej Zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu.


źródło: Ministerstwo Infrastruktury
zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
20180926 umowa S7 120180926 umowa S7 220180926 umowa S7 3s7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj