Zapytanie dotyczące byłego dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
2018-09-27
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące reaktywacji medycyny szkolnej:

1. Od kiedy do kiedy pan Grzegorz Gorczyca był zatrudniony na stanowisku dyrektora generalnego?
2. Jakie były powody odwołania?
3. Kto poinformował pana Grzegorza Gorczyce o odwołaniu go z funkcji dyrektora generalnego?
4. Czy w dniu odwołania/poinformowania pana Grzegorza Gorczycy o odwołaniu z funkcji dyrektora generalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pojawiła się policja?
5. Jaki był powód wezwania policji?


Oto nasza odpowiedź: Pan Grzegorz Gorczyca został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 19.07.2017 r.
Odwołanie pana G. Gorczycy ze stanowiska dyrektora generalnego nastąpiło 23.08.2017 r. z uwagi na złożoną (pisemnie) przez niego rezygnację ze stanowiska dyrektora generalnego. Rezygnacja została przyjęta przez pana wojewodę Piotra Ćwika.

Nic nam nie wiadomo o tym, by „w dniu odwołania/poinformowania pana Grzegorza Gorczycy o odwołaniu z funkcji dyrektora generalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pojawiła się policja”.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj