Renowacja kwatery Legionistów na cmentarzu w Limanowej
2018-11-05
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Potrzebuję informacji, kiedy można spodziewać się jakiegokolwiek ruchu w sprawie renowacji kwatery Legionistów na cmentarzu w Limanowej. W tamtym roku zajmowaliśmy się tą sprawą. Burmistrz miasta zapewniał, że kwatery będą na przyszłe święto zmarłych. Rok upłynął, a nic w tej sprawie się nie zmieniło. Dziś Burmistrz miasta poinformował mnie, że sprawę przekazał do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak to wygląda ze strony Urzędu?

Oto nasza odpowiedź:

1. Kwatera Legionistów na cmentarzu w Limanowej to cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 366, będący kwaterą cmentarza parafialnego w Limanowej. Na tym cmentarzu wojennym spoczywa 8 żołnierzy z I Pułku Piechoty Legionów. Szczegółowe informacje na temat cmentarza wojennego nr 366 można znaleźć na stronie internetowej grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl
2. Stan utrzymania cmentarza wojennego, choć nie jest zadowalający, trudno ocenić jako zły. Zachowane są mogiły z nagrobkami i krzyżami. Na większości nagrobków widnieją tabliczki z nazwiskami pochowanych tam żołnierzy. W dobrym stanie jest również pomnik centralny. Stan techniczny tego cmentarza wojennego nie odbiega więc od stanu większości pozostałych cmentarzy wojennych z I wojny światowej. Miasto Limanowa regularnie porządkuje cmentarz, kosi trawę oraz sadzi i pielęgnuje kwiaty na mogiłach.
3. W ostatnich latach na cmentarzu wojennym - na zlecenie MUW - została wymieniona nawierzchnia.
4. W 2016 r. Wojewoda Małopolski wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Gorlic, Limanowej i powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym” ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Limanowski cmentarza jest też objęty tym projektem. Niestety projekt – wprawdzie został oceniony pozytywnie – ale umieszczono go na liście projektów rezerwowych i aktualnie znajduje się na pozycji 6.
5. Na terenie województwa małopolskiego znajdują się 1254 groby i cmentarze wojenne. Około 400 obiektów pochodzi z okresu I wojny światowej, w tym 333 obiekty to monumentalne cmentarze wojenne wybudowane przez władze austro-węgierskie. Środki finansowe, które Wojewoda Małopolski otrzymuje corocznie z budżetu państwa, pozwalają na przeprowadzenie prac remontowych przy maksymalnie kilkunastu cmentarzach wojennych w ciągu roku i w większości przypadków wymagają etapowania na kolejne lata. Wojewoda Małopolski, nie dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi, które mogłyby zostać przeznaczone na renowacje grobów i cmentarzy wojennych w szerszej skali niż dotychczas. Wszelkie podejmowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie próby pozyskania dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych nie odniosły rezultatów. Dlatego pomimo pełnego zrozumienia dla podejmowanych przez samorządy, organizacje społeczne oraz zwykłych obywateli starań o uhonorowanie poległych żołnierzy poprzez odnowienie zabytkowych nekropolii wojennych, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich ich oczekiwań.
6. Spośród cmentarzy wojennych, na których spoczywają Legioniści Polscy, w ostatnich latach został przeprowadzony kompleksowy remont cmentarza wojennego nr 159 w Lichwinie. Sukcesywnie prowadzono też prace przy tzw. Kwaterze Legionowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W tym roku rozpoczął się kompleksowy remont najważniejszego cmentarza legionowego – cmentarza wojennego nr 171 w Łowczówku, który zostanie ukończony w 2019 r.
20181030 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj