„RODACY – BOHATEROM”
2019-01-04
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przyłącza się do akcji „Rodacy – Bohaterom”. Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Odra – Niemen, zaś zbiórkę w Krakowie i Małopolsce koordynuje Akademia Ignatianum. Honorowy patronat nad akcją objął wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Serdecznie zachęcamy do wspólnego przygotowania noworocznych paczek dla naszych Rodaków mieszkających na dawnych Kresach!

Budujmy wspólnotę
Celem akcji jest pomoc byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom oraz wszystkim potrzebującym Polakom, którzy mieszkają na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Są to osoby żyjące w ubóstwie, starsze, zmagające się z trudnościami zdrowotnymi. Akcja ma wesprzeć także dzieci i młodzież z polskich szkół i instytucji kultury.

Wszyscy oni ze wzruszeniem przyjmują każdy gest otwartego serca ze strony rodaków z Polski. To dla nich dowód wdzięczności za walkę o niepodległość naszej Ojczyzny oraz podziękowanie za opiekę, jaką sprawują nad polskimi miejscami pamięci na tych terenach.

- W sposób szczególny w okresie świątecznym i noworocznym chcemy pamiętać o więzach łączących nas z Rodakami mieszkającymi poza granicami naszej Ojczyzny, na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Historia ich życia sprawiła, że pozostali na terenach, które dzisiaj nie są w granicach Polski. Ale mimo to zachowali oni wierność językowi, tradycji i kulturze polskiej, z rodzicielską miłością przekazując patriotyzm swoim dzieciom i wnukom. Wszyscy jesteśmy powołani do budowania wspólnoty z naszymi rodakami. Chciejmy zatem umacniać tę wspólnotę z Polakami mieszkającymi na dawnych Kresach poprzez włączenie się w akcję „Rodacy – Bohaterom” – zachęca wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Pamiętamy – pomagamy
Akcja „Rodacy – Bohaterom” odbywa się po raz dwunasty. Aktualna edycja ukierunkowana jest na zbiórkę darów żywnościowych oraz funduszy, które przekazane zostaną dla kombatantów oraz polskich środowisk w formie pomocy medycznej, sanatoryjnej oraz jako wsparcie finansowe na renowację miejsc pamięci. Zbiórkę będziemy prowadzić również w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Nie trzeba wiele! Wystarczy przynieść produkty wymienione na dołączonej liście: kawę, herbatę, czekoladę czy artykuły chemiczne niezbędne w gospodarstwach domowych. W ten prosty sposób możemy pokazać, że pamiętamy o naszych Rodakach żyjących na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Pamiętajmy też o dołączeniu kartek świątecznych.

Produkty prosimy przynosić do Biura Wojewody – do pokoju 116 (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zbiórka w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie potrwa od 4 do 14 stycznia 2019 r.

Z zebranych artykułów zostaną przygotowane jednolite paczki, które wraz z dołączonymi życzeniami świąteczno-noworocznymi zostaną przekazane Polakom z dawnych Kresów.
listaRodacy-Bohaterom 2018_plakat
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj