Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Osuwiskowego
2019-01-11
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutków.

Tematem posiedzenia była weryfikacja, analiza oraz zaopiniowanie wniosków złożonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Powiat Krakowski, Gminę Kamionka Wielka, Gminę Lanckorona, Gminę Piwniczna-Zdrój i Gminę Zembrzyce. Cztery spośród zgłoszonych zadań zostały zarekomendowane do przyszłej realizacji, zaopiniowano trzy dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz jedną dokumentację projektowo-budowlaną. To punkt wyjścia do pozyskania przez jednostki samorządu terytorialnego środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutków działa przy Wojewodzie Małopolskim zgodnie z Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.
W skład Zespołu wchodzą między innymi: geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, geolog wojewódzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz geolodzy i hydrogeolodzy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zespołowi przewodniczy wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Do zadań Zespołu należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz ocena zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Ocena dokumentacji dokonywana przez Zespół stanowi weryfikację zawartych w niej rozwiązań w aspekcie celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. ewentualnego wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.
spotkanie wojewodzkiego zespolu osuwiskowego 1spotkanie wojewodzkiego zespolu osuwiskowego 2spotkanie wojewodzkiego zespolu osuwiskowego 3spotkanie wojewodzkiego zespolu osuwiskowego 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj