„Gadżety” jak u Jamesa Bonda… o specjalistycznym sprzęcie przekazanym przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach
2019-01-22
Na lotnisku pojawia się poszukiwany mężczyzna… Działania podejmuje Zespół Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach… W terminalu pozostaje podejrzany pakunek... Wkracza pirotechnik w specjalistycznym kombinezonie… Następuje prześwietlenie przedmiotu z wykorzystaniem przenośnego zestawu RTG… Akcja kończy się zatrzymaniem mężczyzny i wywiezieniem niebezpiecznego pakunku z terminala.

To tylko pokaz, który dziś mogliśmy zobaczyć na krakowskim lotnisku, ale ćwiczenia te – przygotowane przez Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach – uświadamiają, jak ważne jest to, by funkcjonariusze mieli nowoczesny sprzęt. Właśnie takie specjalistyczne urządzenia, które zostały wykorzystane w pokazie, przekazał Placówce w użytkowanie wojewoda Piotr Ćwik. Wartość łączna pozyskanego na rzecz Placówki Straży Granicznej wyposażenia wynosi 2 965 154, 58 zł, a kwota wydatkowanych przez Wojewodę Małopolskiego środków to 1 499 571,67 zł.

- Jestem pod wrażeniem poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, a przecież przygotowany pokaz był tylko próbką ich umiejętności. Sprzęt, który mam przyjemność przekazać, jest niezbędnym wsparciem technicznym i uzupełnieniem tych umiejętności. Pamiętajmy, że praca Straży Granicznej w porcie lotniczym ma nieocenione znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących, a także pracowników lotniska oraz samych funkcjonariuszy – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Sprzęt, o który wzbogaciła się dzisiaj Placówka SG w Krakowie- Balicach podniesie poziom bezpieczeństwa na lotnisku i jest dla nas olbrzymim wsparciem. Jest to tym bardziej ważne, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w komunikacji lotniczej spoczywa na Straży Granicznej każdego dnia – podsumował płk SG Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, w którego strukturach znajduje się Placówka SG w Krakowie-Balicach.

Nowoczesny kombinezon przeciwwybuchowy

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach otrzymała dzisiaj do użytku ciężki kombinezon przeciwwybuchowy. Jest to podstawowy element zabezpieczający funkcjonariusza, który podejmuje interwencję pirotechniczną.

Hełm, kurtka z kołnierzem ochronnym, spodnie z nakładkami antywybuchowymi na buty oraz integralne płyty ochronne zapewniają maksymalną ochronę przed czynnikami działającymi podczas wybuchu (odłamki, ciśnienie, fala cieplna, fala uderzeniowa), jak również podczas upadku. Dzięki nowoczesnej technologii pirotechnik zachowuje doskonałą sprawność ruchową oraz pole widzenia. Dodatkowo kombinezon jest wyposażony w system chłodzenia ciała oraz komunikacji wewnętrznej.

Koszt przekazanego przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika kombinezonu to 273 060 złotych.

Prześwietlarka

Ponadto przejście graniczne w Krakowie-Balicach otrzymało także od wojewody małopolskiego system służący do bezinwazyjnego sprawdzenia zawartości pozostawionego bagażu, paczki czy też innego przedmiotu. Dzięki temu systemowi nie będzie konieczności dokonywania kontroli manualnej, która wiąże się z dużo większym ryzykiem uruchomienia ewentualnego urządzenia wybuchowego.

Zastosowanie prześwietlarki wykorzystującej łączność przewodową i bezprzewodową pozwala na sprawdzenie zawartości przedmiotu także wtedy, gdy znajduje się on w trudno dostępnym miejscu. Urządzenie można bardzo szybko zamontować i zdemontować, co jest szczególnie cenne w sytuacjach, gdy liczy się czas.
Zestaw rentgenowski składa się z podzespołów: panelu obrazowania rentgenowskiego, generatora promieni rentgenowskich, przenośnego systemu komputerowego zapewniającego płynną i niezawodną pracę oprogramowania przenośnego zestawu RTG, torby transportowej.

Urządzenia kosztowały 539 847,00 zł.

Zestaw celowników holograficznych

Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach otrzymali od wojewody małopolskiego Piotra Ćwika także – zakupione za kwotę 59 300 złotych – celowniki holograficzne z przystawką optyczną.

Umożliwiają one: precyzyjne oddanie strzału w bardzo krótkim czasie na dużym dystansie, bardzo szybkie namierzenie celu i błyskawiczne przejście z celowania podczas walki na małym dystansie do celowania na średnim zasięgu, zdolność celowania na około 300 m (obecnie długość terminala wynosi 250 m). Ponadto nowe celowniki pozwalają użytkownikowi na utrzymanie kontaktu wzrokowego z celem bez konieczności „zmrużenia” oka jak w przypadku standardowych przyrządów celowniczych.

Inne urządzenia przekazane przez wojewodę:

- trenażer strzelecki z oprzyrządowaniem – 9 600 zł,
- 12 sztuk kabur taktycznych – 7 380 zł,
- 10 sztuk ochronników słuchu – 25 100 zł,
- 15 sztuk latarek na karabinek „Beryl” – 16 500 zł,
- zestaw do reprodukcji dokumentów– 21 320 zł,
- 3 sztuki urządzeń do badania dokumentów – 22 785,75 zł,
- teleskopowe urządzenie inspekcyjne – 17 343 zł,
- szkoleniowy zestaw resuscytacyjny i defibrylator – 9 840 zł,
- 10 sztuk testerów do weryfikacji dokumentów – 10 245,90 zł,
- sejf klasy C – 6 750 zł,
- 2 sztuki oświetleniowych masztów akumulatorowych – 3 050,40 zł,
- zestaw multimedialny – 3 945 zł,
- drobne sprzęty wyposażeniowe (opryskiwacz do dezynfekcji, ochraniacze kolan i oczu, narkotesty itp.)

Wydatki łączne w tej grupie – 189 593,15 zł.

Bramki radiometryczne

Podczas dzisiejszego wydarzenia wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał w użytkowanie Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach także system kontroli radiometrycznej, pozwalający na wykrywanie źródeł promieniotwórczych.

Jego zainstalowanie w porcie lotniczym wynika z „Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi”. W oparciu o ten dokument Polska została objęta programem „Druga linia obrony” („Second Line of Defense”), stanowiącym jeden z praktycznych elementów Globalnej Inicjatywy Zwalczania Terroryzmu Jądrowego.

W myśl porozumienia, strona amerykańska bezpłatnie dostarcza i instaluje sprzęt do wykrywania źródeł promieniotwórczych, natomiast strona polska zobowiązana jest do sfinansowania podatku VAT opłaconego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych sprzęt przejął Wojewoda Małopolski, a następnie na podstawie umowy użyczenia przekazał Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Urządzenia zostały zainstalowane na kierunku przylotowym Non Schengen (na „odlotach” takie zabezpieczenie już funkcjonowało).

Koszt zainstalowanego systemu kontroli radiometrycznej wraz z Centralną Stacją Alarmową (CAS) oraz Lokalną Stacją Alarmową (LAS) w przeliczeniu na złotówki wyniósł brutto 1 903 345,43 zł. W tej kwocie zawarty jest podatek VAT płacony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dostarczonego sprzętu oraz usług związanych z jego instalacją. Wyniósł on 437 771,52 zł i został uregulowany z budżetu Wojewody Małopolskiego.

Przekazany przez Departament Energii USA sprzęt jest wyposażony w szereg udogodnień technicznych pozwalających na sprawniejsze dokonywanie kontroli, a tym samym wykrywanie i przechwytywanie nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi.

Jednym z udogodnień jest możliwość stałej obserwacji rejonu kontroli za pomocą kamer, w które zostały wyposażone zestawy bramek. W trakcie wywołanego alarmu – w określonym punkcie kontroli – kilkusekundowy obraz z kamer jest automatycznie zapisywany. Daje to możliwość weryfikacji osób lub pojazdów przewożących bagaże w rejonie działania bramki radiometrycznej. Dzięki temu funkcjonariusze SG mogą szybciej dotrzeć do źródła promieniowania, ograniczając rejon poszukiwań do osób czy pojazdów uchwyconych na obrazie z kamer.

Wsparcie otrzymali także celnicy

Wsparcie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymała też druga ze służb funkcjonujących na obszarze lotniczego przejścia granicznego, tzn. celnicy. Na ich potrzeby zakupiony został sprzęt o wartości 25 000 zł.
Balice0Balice4Balice6BaliceBalice5Balice7collageBallice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj