Monitoring stanu powietrza
2019-01-22
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zorganizował dziś jedno z cyklicznych spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Celem tych roboczych spotkań jest omawianie bieżących tematów dotyczących systemu powiadamiania społeczeństwa o ryzyku lub wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego lub alarmowego poziomu substancji w powietrzu.

Podczas dzisiejszego scharakteryzowano obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w Prawie ochrony środowiska i ich konsekwencje. Zgodnie z nimi stan powietrza w Małopolsce monitoruje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie, podlegający Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Omówiono także aktualny stan powietrza oraz prognozy na najbliższe dni.

Przypominamy, że na stronie https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/ można śledzić bieżące komunikaty Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące powietrza. Każdy, kto chce otrzymywać komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza, może też za pośrednictwem tej strony zapisać się na newslettera. Informacje o stanie powietrza otrzymamy też w aplikacji „Regionalny System Ostrzegania” (w przypadku zagrożenia drugiego i trzeciego stopnia).

CZK_powietrze3CZK_powietrzeCZK_powietrze2CZK_powietrze1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj