Wspólnymi siłami wobec osuwiska w Sułoszowej
2019-01-31
Osuwiska to problem, z którym często mamy do czynienia w Małopolsce. Zdarza się, że ruchy osuwiskowe w znaczący sposób wpływają na stan techniczny infrastruktury drogowej. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poświęca wiele uwagi tym zagadnieniom.

Kolejne wnioski samorządów były opiniowane na niedawnym posiedzeniu – działającego przy Wojewodzie Małopolskim – Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutków. Dziś, z inicjatywy wojewody Piotra Ćwika, odbyło się natomiast spotkanie w sprawie osuwiska w Sułoszowej.

Tam sytuacja jest szczególnie złożona. Kościół w Sułoszowej znajduje się prawdopodobnie na terenie aktywnego osuwiska, zagrażającego przebiegającej poniżej drodze wojewódzkiej. Podczas spotkania omówiono obecny stan terenu oraz zakres prac wykonanych do tej pory.

- Konieczne jest kompleksowe podejście do tego tematu: najpierw zbadanie terenu osuwiska, a później – na podstawie wyników geologicznych – trwałe zabezpieczenie osuwiska w taki sposób, by znów za kilka lat nie trzeba było remontować drogi. Ze swej strony deklaruję pomoc w pozyskaniu środków niezbędnych do wykonania prac stabilizacyjnych, a zarazem koordynację dalszych działań – podsumowuje wojewoda Piotr Ćwik.

W spotkaniu – oprócz wojewody Piotra Ćwika oraz przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – uczestniczyli również: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, przedstawiciel Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk oraz proboszcz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej ksiądz Leszek Kołczyk.
SułoszowaSułoszowa1Sułoszowa2Sułoszowa3Sułoszowa4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj