Małopolska w pigułce. Wizyta wojewody Piotra Ćwika w powiecie limanowskim
2019-02-01
- Jak ostatnio mówiłem na spotkaniu z małopolskimi samorządami w Krakowie, Małopolska to nasze wspólne zadanie. Gramy do jednej bramki. Na to jedno duże zadanie składają się jednak liczne mniejsze działania, co wyraźnie widać tu, w powiecie limanowskim. Przebudowa drogi powiatowej czy odbudowa mostu są częścią tej większej całości i przekładają się na zrównoważony rozwój regionu oraz poprawę standardu życia mieszkańców. To są nasze wspólne cele i dlatego samorządy zawsze mogą liczyć na moje wsparcie – podkreślał wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas dzisiejszej wizyty w powiecie limanowskim.

Przebudowana droga powiatowa w Jodłowniku i Wilkowisku
Pierwszym punktem wizyty wojewody w powiecie limanowskim był Jodłownik, gdzie dokonano uroczystego odbioru przebudowanych fragmentów drogi powiatowej nr 1631K Kępanów – Tymbark. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wartość całkowita zadania to 7 304 120,00 zł. Udział finansowy budżetu państwa wyniósł natomiast 3 000 000 zł. Pozostały koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych powiatu limanowskiego (2 057 437,00 zł) i gminy Jodłownik (2 246 683,00 zł).

- To przykład inwestycji ważnej dla mieszkańców, bo wprost przekładającej się na poprawę warunków komunikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych. W ramach inwestycji zrealizowano nie tylko przebudowę skrzyżowania, ale także wykonano chodniki czy oświetlenie uliczne. Dlatego też remonty dróg lokalnych – tych powiatowych i gminnych – wpisują się w podstawowe cele rządu. Gratuluję mieszkańcom i wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej inwestycji – mówił wojewoda Piotr Ćwik w Jodłowniku.

Odbudowany most na rzece Łososina w Limanowej
Drugim punktem wizyty wojewody na Limanowszczyźnie był most w ciągu ul. Dudka w Limanowej. Został on odbudowany dzięki środkom przyznanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w ramach dotacji z budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek klęsk żywiołowych.

Nowa przeprawa ma ponad 40 m długości. Służy zarówno zmotoryzowanym mieszkańcom miasta i gminy Limanowa, jak i pieszym, którzy mogą korzystać z szerokiego na 2,5 m chodnika.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 070 956,13 zł, z czego dotacja z budżetu państwa stanowiła 2 000 000 zł. Ze budżetu miasta Limanowa na ten cel przeznaczono 770 956,13 zł, a z budżetu gminy Limanowa 300 000,00 zł.

– Niech ten odbudowany most służy jak najlepiej mieszkańcom Limanowej i okolicznych miejscowości. Wszyscy wiemy, jak bardzo ta inwestycja była tu wyczekiwana. Samorządy mogą liczyć nie tylko na realne wsparcie ze strony rządu przy odbudowie infrastruktury zniszczonej przez żywioł, ale też na takie indywidualne podejście, jakiego wymagała złożona sytuacja mostu w ul. Dudka. Dziękuję wszystkim, którzy tak mocno zabiegali o tę inwestycję i podejmowali konstruktywne działania, aby ją zrealizować – mówił wojewoda w Limanowej.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego
W Limanowej – w Starostwie Powiatowym – odbyło się również posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego, w którym uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Rozmawiano głównie o zasadach odbudowy infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także o regulacji stanu prawnego dróg oraz założeniach Funduszu Dróg Samorządowych.
01 Jodłownik02 Jodłownik03 Jodłownik04 Jodłownik05 Limanowa06 Limanowa07 Limanowa08 Limanowa09 Limanowa11 Konwent12 Konwent13 Konwent
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj