Doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2019-02-07

Z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, odbyło się dzisiaj doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i dotyczyło „Bezpieczeństwa w dobie zagrożeń terrorystycznych”.

Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym województwie złożyli meldunki na temat obecnej sytuacji w Małopolsce. Omówiono także potencjalne wyzwania jakie mogą pojawiać się w najbliższym czasie, także w aspekcie planowanych na terenie województwa małopolskiego wydarzeń z udziałem przedstawicieli innych państw.

- Dziękuję Państwu za szybkie działania jakie podejmujecie w sytuacjach wymagających reakcji służb. Jednocześnie bardzo proszę o wzmocnienie komunikacji pomiędzy Państwa jednostkami, a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego – apelował wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wojewoda zwrócił także uwagę na konieczność poszerzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.


WZZK_bombowoWZZK_bombowo2WZZK_bombowo3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj