500 plus w Małopolsce
2019-02-01

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałabym uzyskać informację o danych z poprzedniego roku, dotyczących pobierania świadczeń „500 plus”. Ile rodzin w Małopolsce skorzystało i jaka łącznie kwota do nich wpłynęła?

Oto nasza odpowiedź:

Z informacji pozyskanych od małopolskich gmin ze sprawozdań resortowych - na dzień 31 grudnia 2018 r. wynika, że:

- średnia miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci wynosi 219 412,

- wysokość wydatków z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 2 170 931 520 zł.

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj