Kolejne odcinki S7 na horyzoncie
2019-02-25

Wszyscy czekamy na kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 w Małopolsce. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że wydanie zezwolenia na realizację tak ważnej i dużej inwestycji drogowej to złożona procedura. Trudne jest też zadanie projektanta i wykonawcy, którzy przygotowują dokumentację dla takiej inwestycji. Projekt musi spełniać wszystkie wymogi formalne, aby w ogóle urząd wojewódzki mógł uruchomić tę procedurę.

Dwa kolejne odcinki S7 coraz bliżej
22 lutego 2019 r. Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej („zrid”) w odniesieniu do odcinków S-7 granica województwa – węzeł Miechów oraz węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma.

Inwestorem, który złożył w tej sprawie wnioski jest, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.


O skali inwestycji świadczy choćby to, że w przypadku pierwszego odcinka stron postępowania jest prawie 600, zaś drugiego 700.

Prawidłowy wniosek to podstawa
Udało się zatem zrobić ten pierwszy – najważniejszy – krok. Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oznacza, że wniosek inwestora przeszedł pomyślnie ocenę formalną: nie ma już w nim braków, a projektant usunął nieprawidłowości, które w nim stwierdziliśmy. Dopóki wniosek zawiera wady formalne, czyli np. jest niekompletny, urząd wojewódzki nie może bowiem uruchomić procedury.

Praca nad projektem
Zrobienie tego pierwszego kroku, czyli przygotowanie poprawnej dokumentacji, niejednokrotnie trwa dłużej niż samo postępowanie. Bywa, że złożone dokumenty wymagają wielokrotnych zmian czy uzupełnień.

Pierwszy raz wniosek w sprawie odcinka S-7 granica województwa – węzeł Miechów został złożony we wrześniu 2018 r., a finalnie uzupełniony i uszczegółowiony został 19 lutego 2019 r.

W przypadku odcinka węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma wniosek o „zrid” wpłynął do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w listopadzie 2018 r., a kolejne uzupełnienie nastąpiło 18.02.2019 r., przy czym przed samym zawnioskowaniem o wszczęcie postępowania inwestor złożył trzy wnioski o odstępstwa od przepisów określających warunki techniczne (m.in. w zakresie odległości skrzyżowań S7 z innymi drogami na węzłach), a każdy z tych wniosków wymagał uzupełnień.

Dodatkowe wsparcie dla inwestycji
Wobec znaczenia inwestycji dla Małopolski Wojewoda Małopolski poprosił centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o nadzór nad przygotowaniem poprawionej dokumentacji.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się też kilka roboczych spotkań z projektantem i wykonawcą, dzięki którym udało się wyeliminować błędy projektowe. W spotkania te zaangażowany był Wydział Infrastruktury MUW, który intensywnie współpracował z projektantem i wykonawcą, aby dokumentacja projektowa spełniała wszystkie wymogi formalne.

Co dalej?
Na wydanie „zridu” urząd wojewódzki ma 90 dni od złożenia wniosku, przy czym do tego czasu nie wlicza się uzupełniania przez inwestora braków w dokumentacji i usuwania nieprawidłowości czy też czasu potrzebnego na przeprowadzenie innych procedur niezależnych od urzędu wojewódzkiego (np. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska).

Po ocenie formalnej wojewoda wszczyna postępowanie w celu oceny merytorycznej dokumentacji i jej zgodności z przepisami.

W przypadku wymienionych powyżej dwóch odcinków S-7 można zatem już zrobić krok drugi. Przystępujemy do oceny merytorycznej, tzn. będziemy sprawdzać projekt inwestycji pod kątem zgodności z przepisami branżowymi. Zakończenie oceny merytorycznej prowadzi do wydania „zridu”. Oczywiście także analiza merytoryczna może wymagać wprowadzenia do projektu zmian.

W ramach postępowania prowadzonego przez wojewodę zachodzi konieczność zagwarantowania czasu na współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ramach wymaganej ponownej oceny oddziaływania na środowiska.

Grafika: GDDKiA Oddział Kraków

mapa S7 Kraków pn..docxwezel s7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj