Minister Joachim Brudziński spotkał się z policjantami z Żabna
2019-03-02

Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Małopolski ma w naszych oczach taką samą wartość, jak mieszkańców Polski metropolitalnej. Wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają takie samo prawo do poczucia bezpieczeństwa – powiedział minister Joachim Brudziński podczas wizyty w nowej siedzibie Komisariatu Policji w Żabnie.

Modernizacja budynku przeznaczonego na nową siedzibę komisariatu kosztowała ponad 1,6 mln zł, a większość z tych środków pochodziła z Programu Modernizacji Służb Mundurowych MSWiA.

Państwo w wymiarze instytucjonalnym musi dbać o to, aby Wasza praca odbywała się w warunkach godnych. Ten nowy komisariat w Żabnie jest najlepszym tego przykładem – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński podczas wizyty w nowym komisariacie.

W spotkaniu z funkcjonariuszami wzięli także udział m.in.: Piotr Ćwik – wojewoda małopolski, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I zastępca komendanta głównego Policji oraz Anna Pieczarka – członek zarządu województwa małopolskiego.

Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Żabnie wymagała zamiany na nową. Po przekazaniu przez gminę Żabno działki wraz z budynkiem pojawiła się możliwość stworzenia nowej siedziby komisariatu, jednak przekazany obiekt wymagał dostosowania do potrzeb służby. W ramach jego modernizacji stworzono m.in. cztery dodatkowe pomieszczenia służbowe. Prace modernizacyjne zostały zakończone w grudniu 2018 r.

Łączny koszt przeprowadzonej inwestycji to ponad 1,6 mln zł – z czego większość środków (około 1,5 mln zł) pochodzi z Programu Modernizacji Służb Mundurowych MSWiA. W kosztach wyposażenia komisariatu partycypowały również samorządy: gmina Żabno oraz powiat tarnowski. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wyposażyła komisariat w sprzęt techniki policyjnej, kwaterunkowy i biurowy.

Społeczeństwo obdarza Was bardzo wysokim poziomem zaufania i czuje się bezpiecznie dzięki Waszej pracy, Waszemu poświęceniu. Polacy mają poczucie, że zawsze mogą liczyć na Waszą pomoc i wsparcie – powiedział minister Joachim Brudziński podczas spotkania z funkcjonariuszami w Żabnie.

Komisariat Policji w Żabnie obejmuje zasięgiem działania trzy gminy: Żabno, Radłów i Wietrzychowice. Pracuje w nim łącznie 22 funkcjonariuszy i jeden pracownik cywilny. Policjanci rozpoczęli swoją służbę w nowej siedzibie pod koniec stycznia 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zdjęcia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Żabno1ŻabnoŻabno2Żabno3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj