Po silnych wiatrach w Małopolsce
2019-03-11

W ostatni weekend między innymi województwo małopolskie walczyło z bardzo silnym wiatrem. Porywy dochodziły nawet do 115 km/h. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy podsumowujący dotychczasowe działania służb.

Wzięli w nim udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka, dyrektorzy Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk i Andrzej Pasek.

- Jak wiemy, te ostatnie dni nie należały w Małopolsce do najłatwiejszych. Do tej pory trwa intensywna praca służb nad szybkim usunięciem szkód. Niestety mamy również dwie osoby poszkodowane, wśród których jest strażak, co też pokazuje ofiarność i zaangażowanie służb. Kolejnym etapem będzie szacowanie szkód. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest w pełnej gotowości do uruchomienia działań związanych z udzielaniem zasiłków celowych, a stosowne procedury przypominamy też gminnym ośrodkom pomocy społecznej – mówił wojewoda Piotr Ćwik na briefingu.

Strażacy bardzo intensywnie pracowali i nadal pracują. Liczba wiatrołomów i uszkodzeń jest duża – są wśród nich także uszkodzone budynki (zarówno gospodarcze, jak i mieszkalne). Trwa usuwanie szkód.

Z informacji przekazywanych na bieżąco wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi przez p.o. komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marka Bębenka wynika, że zaangażowane są znaczne siły i środki zarówno PSP, jak i OSP, jednakże nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie. Straż Pożarna kontynuuje zintensyfikowane działania i pomaga mieszkańcom w usuwaniu szkód i zabezpieczaniu domostw.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco kontaktuje się z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Na chwilę obecną Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prognozuje zagrożeń.

•    Działania Państwowej Straży Pożarnej:

Działania ratownicze prowadzone były siłami własnymi PSP, nie zachodziła potrzeba dodatkowego wsparcia: działania prowadzone były przez 3321 strażaków PSP i 14 522 druhów OSP.

•    Uszkodzenia:

Za okres 10-11.03. PSP odnotowała: 3248 interwencji; 831 budynków mieszkalnych, 177 gospodarczych.

Straty za dzień 10.03.: 691 interwencji, uszkodzonych zostało 147 budynków mieszkalnych i 100 gospodarczych.
Całkowicie zerwane dachy: 38 w budynkach mieszkalnych i 22 na gospodarczych.
Decyzje o budynkach, w przypadku których wydane zostały decyzje o wstrzymaniu użytkowania: 3 w powiecie tarnowskim, 1 w powiecie bocheńskim.

Straty za dzień 11.03.: 2557 interwencji, uszkodzonych zostało 684 budynków mieszkalnych i 278 gospodarczych. Całkowicie zerwane dachy: 190 w budynkach mieszkalnych i 77 na gospodarczych.
Decyzje o budynkach, w przypadku których wydane zostały decyzje o wstrzymaniu użytkowania: 1 w powiecie bocheńskim, 1 nowotarskim.

•    Z uwagi na częściowo uszkodzone dachy w województwie małopolskim zamknięto 4 szkoły:

Zegartowice gm. Raciechowice;
Zbydniów gm. Łapanów;
Zgłobice gm. Tarnów;
Męcina gm. Limanowa

•    utrudnienia na kolei: szlak nr 94 pomiędzy Spytkowicami i Przeciszowem – ruch odbywa się jednym torem, wznowienie ruchu nastąpi około 13.00

•    wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. O godz. 12:00 przywrócono drożność odcinka drogi wojewódzkiej nr 960 Bukowina – Łysa Polana. Ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń

•    nad naprawianiem awarii pracują też dostawcy energii: rano o godzinie 6.45 liczba klientów Tauron Dystrybucja S.A. bez prądu wynosiła 140 614, o godzinie 10.00 liczba ta spadła do 62 547.

Dane z godziny 12.00:
Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 607
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 36829

•    pomoc

Poszkodowani w wyniku silnego wiatru w Małopolsce mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu. Do 6 tys. złotych mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki te udzielane są w formie zasiłków celowych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków, łącznie kwoty 100 tys. zł.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie są w kontakcie z samorządami, które rozpoczęły wstępne rozeznanie ewentualnych szkód powstałych w infrastrukturze, budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Sytuację w terenie najpierw muszą rozeznać pracownicy socjalni Ośrodków, następnie do wojewody kierowane są wnioski o udzielenie pomocy. Wojewoda, po sprawdzenie ich poprawności, występuje o uruchomienie środków do MSWiA.


Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną i udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej. Podstawą do przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz osoby uprawnione do jej otrzymania można znaleźć tutaj.

DSC_1077DSC_1050DSC_1057DSC_1063DSC_1066DSC_1071DSC_1074DSC_1079
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj