Po wichurach w Małopolsce – pomoc poszkodowanym
2019-03-25

Wichury, które w dniach 9-11 marca 2019 r. przeszły przez Małopolskę, spowodowały duże szkody. 1004 uszkodzone budynki mieszkalne, 467 uszkodzonych budynków gospodarczych, 198 całkowicie zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych i 85 na budynkach gospodarczych – te liczby pokazują skalę zniszczeń.
 
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie cały czas był i jest nadal w kontakcie z poszkodowanymi gminami. Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.
 
Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.
 
W wielu gminach trwa jeszcze szacowanie szkód i wnioski dopiero będą przygotowywane. Do dziś do Wojewody Małopolskiego wpłynęły 22 wnioski (najwięcej w ostatnich dniach) na łączną kwotę 851 571 zł (m.in. z gmin: Stryszów, Gródek nad Dunajcem, Dobczyce, Szczucin). Wydział Polityki Społecznej MUW telefonicznie udzielał informacji dotyczących procedury ponad 20 kolejnym gminom. 4 gminy (Tomice, Wieprz, Żegocina, Bochnia) wypłaciły lub w najbliższym czasie wypłacą pierwsze zasiłki ze środków własnych i zawnioskowały do Wojewody Małopolskiego o zwrot tych środków. Większość wniosków wymagała korekty i uzupełnienia pod kątem wymogów wynikających z procedury. W tym przypadku musimy czekać na ich uzupełnienie przez samorządy. Kolejne wnioski na bieżąco analizujemy.
 
Nasze działania mogliśmy na tym etapie zakończyć w odniesieniu do wniosków 4 gmin na łączną kwotę 132 571 zł. W piątek 22 marca wojewoda małopolski Piotr Ćwik podpisał pierwszy wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kolejne takie wnioski będziemy na bieżąco przygotowywać.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj