Podpisanie umów między Ministerstwem Zdrowia a Krakowską Akademią i Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II
2019-03-25

Ministerstwo Zdrowia przekaże ponad 15,6 mln zł na projekty dotyczące rozwoju systemu ochrony zdrowia. Umowy na dofinansowanie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz projektu „Weź głęboki oddech” realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II podpisali dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz podsekretarz stanu Zbigniew Król. W wydarzeniu wziął udział również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny przyjeżdżają do Krakowa przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i przywożą tak dobre wiadomości oraz środki finansowe, dzięki którym poziom leczenia w Małopolsce jest systematycznie podnoszony – mówił wojewoda.


Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała umowę o dofinansowanie na utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach Projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Ministerstwo Zdrowia przekaże na ten cel 13,7 mln złotych.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia, poprzez utworzenie i rozwinięcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) w Krakowskiej Akademii.

W uczelni zostanie opracowany i wdrożony program rozwojowy ukierunkowany na kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej (uczestnictwo w kursach/stażach, opracowanie scenariuszy/aplikacji), realizację kształcenia praktycznego oraz dodatkowych zajęć dla studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie co najmniej 608 osób, zarówno w ramach zajęć obowiązkowych, jak i zajęć dodatkowych, dedykowanych studentom kierunków medycznych.

W efekcie realizacji projektu na uczelni powstanie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej obejmujące następujące funkcjonalności:
•    sali debriefingu (odpraw), OSCE i pacjenta standaryzowanego;
•    sali SOR - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
•    sali bloku operacyjnego i anestezjologicznej;
•    sali blok operacyjny II (porodowa z blokiem do cięć cesarskich);
•    sala intensywnej terapii;
•    symulator karetki;
•    sala symulacji z zakresu ALS (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne);
•    sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne);
•    sala do nauki umiejętności chirurgicznych i technicznych;
•    sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych.

- Celem tego projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów kierunków medycznych. Tak dobrze wyposażone Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to ogromny skok do przodu. Poprawiając warunki kształcenia kadr, liczymy, że także ta atrakcyjność kształcenia wpłynie na wzrost zainteresowania kierunkami medycznymi – mówiła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Z kolei wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Weź głęboki oddech” realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Wartości umowy to ponad 1,9 mln złotych.

Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie ma służyć wypracowaniu i wdrożeniu w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, w tym m.in. chorób układu oddechowego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.

Celem projektu jest także prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zakładającego:
•    zwiększenie świadomości społecznej na temat POChP,
•    zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego,
•    ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.

Grupy docelowe:
- osoby w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń,
- pracownicy palący nałogowo tytoń,
- osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych,
- osoby z predyspozycjami do powstania POChP,
oraz
- pracownicy służby BHP,
- personel medyczno-pielęgniarski,
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze medycyny pracy.

Zgodnie z założeniami, szpital zobowiązuje się podpisać umowy o współpracy w ramach Projektu z minimalnie 40 świadczeniodawcami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetami medycyny pracy z województwa małopolskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego.

Projekt zakłada utworzenie poradni antynikotynowej z realizacją poradnictwa w szpitalu oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie POChP, w szczególności:
•    prowadzenie kampanii medialnych;
•    edukacja pracowników, w tym pracowników BHP;
•    edukacja personelu medycznego z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

- Ten projekt wpisuje się w ogólną strategię Ministerstwa Zdrowia dotyczącą działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Badamy konkretne czynniki, które powodują określone ryzyka, zagrożenia, problemy. Akcentujemy jednocześnie, że nowoczesne myślenie o promocji zdrowia to pokazywanie, jak wiele zależy od indywidualnych decyzji ludzi, choćby od ograniczenia palenia – mówił wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Projekty są finansowane z Funduszy Europejskich.

Materiał: Ministerstwo Zdrowia
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: + 48 22 831 30 71 oraz adresem mailowym: biurokomunikacji@mz.gov.pl


20190325 podpisanie umow 120190325 podpisanie umow 220190325 podpisanie umow 320190325 podpisanie umow 420190325 podpisanie umow 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj