Ocena zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim
2019-03-26

Jak wiadomo, w naszym województwie – z uwagi chociażby na ukształtowanie terenu – sytuacja pogodowa wymaga szczególnie intensywnego monitorowania. W okresie wiosennym, w związku z roztopami, wzrasta zagrożenie lokalnymi podtopieniami.

Obecnie nie ma niepokojących zjawisk, a sytuacja jest stabilna. Konieczne jest jednak zachowanie szczególnej czujności w tym zakresie. Właśnie dlatego z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim i oceny ewentualnych bieżących zagrożeń. 

Uczestniczące w spotkaniu służby i instytucje przedstawiły wojewodzie prognozy na najbliższe tygodnie, a także sprawozdania dotyczące przygotowania do zabezpieczenia naszego województwa w razie podniesienia się stanu wód. Skupiono się również na gotowości sił i środków ochrony przeciwpowodziowej oraz ocenie wniosków wynikających z bieżącego monitoringu sytuacji hydro- i meteorologicznej, a także stanu infrastruktury przeciwpowodziowej.  

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

Podczas posiedzenia Zespołu rozmawiano także o zagadnieniach dotyczących usuwania szkód spowodowanych ulewnymi deszczami. W ubiegłym roku wskutek intensywnych opadów uaktywniały się osuwiska, powstawały też znaczne straty w infrastrukturze komunalnej. Wojewoda Małopolski w 2018 r. zawarł umowy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na łączną kwotę 131 550 497,25 na dofinansowanie realizacji 431 zadań. Dzięki dotacjom z budżetu państwa wyremontowanych zostało między innymi ponad 278,912 kilometrów dróg, 14 mostów, 30 przepustów. Zabezpieczono także boisko sportowe, dachy budynków świetlicy wiejskiej, chodniki itd.  


Zagrożenie powodziowe5Zagrożenie powodziowe2Zagrożenie powodziowe3Zagrożenie powodziowe6Zagrożenie powodziowe4Zagrożenie powodziowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj