Czwartkowa rozmowa w Radiu Kraków
2019-03-21

#NowaPiątka, kolejna transza promes dla Małopolski, szacowanie strat po ostatnich wichurach oraz pamięć o Żołnierzach Niezłomnych – to tematy, które pojawiły się w kolejnej czwartkowej rozmowie z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem w Radiu Kraków.

Wojewoda zwrócił uwagę na to, że kampania informacyjna dotycząca nowych propozycji programowych polskiego rządu służy temu, aby informacja o tych programach dotarła do jak największej grupy mieszkańców. Dlatego „busy na piątkę” odwiedzają małopolskie gminy i powiaty, informacje o #NowejPiątce przekazując Małopolanom podczas bezpośrednich spotkań.

Jak zauważył Piotr Ćwik, wszystkie propozycje składające się na #NowąPiątkę, jak również inne programy rządowe – takie jak „Senior+” czy „Maluch+” – mają wspólny mianownik. Działaniom tym przyświeca bowiem troska o polskie rodziny, wola udzielania im kompleksowego i wielowymiarowego, a zarazem realnego wsparcia. Jednym programem, jak mówi wojewoda, nie uda się naprawić demografii, dlatego potrzebna jest kompleksowa polityka prorodzinna – rozłożona na lata i uwzględniająca potrzeby zarówno seniorów, jak i młodych ludzi.

Rozmawiano także o kolejnej transzy promes na odbudowę infrastruktury komunalnej, które niedawno zostały przyznane małopolskim samorządom. Mamy dopiero marzec, a promesy dla naszego województwa już opiewają na kwotę 106 829 000,00 złotych, dzięki której zrealizowanych zostanie 205 zadań! Wojewoda Piotr Ćwik podkreśla, że promesy te pokazują, jak wielka była skala zaniedbań i zarazem potrzeb, z jakimi samorządy zostały pozostawione same choćby po powodzi z 2010 roku. Tak duże środki, które otrzymuje Małopolska, są potrzebne po to, aby te zaniedbania naprawić, a drogi lokalne były przejezdne, komfortowe i bezpieczne.

Promesy to jeden z wymiarów pomocy, na którą mogą liczyć samorządy poszkodowane wskutek klęsk żywiołowych. Wsparcie przy naprawianiu szkód mogą otrzymać również poszkodowani podczas ostatnich wichur, które przeszły nad Małopolską. Straty są znaczne: do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie napływają kolejne wnioski od małopolskich samorządów dotyczące zasiłków celowych na najpilniejsze potrzeby oraz środków potrzebnych na naprawy choćby zerwanych dachów.

Na koniec rozmawiano także o zbliżającej się uroczystości odsłonięcia w Osielcu w gminie Jordanów pomnika majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – jednego z najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych. Jak zauważył wojewoda Piotr Ćwik, oddawanie czci Żołnierzom Niezłomnym ma szczególny wymiar. W ten sposób bowiem przywracamy pamięć o tych, którzy przez komunistyczne władze zostali skazani na zapomnienie, a zarazem pamięć tę przekazujemy kolejnym pokoleniom Polaków.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy

20190321 Radio Kraków nowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj