Rządowe wsparcie dla małopolskich samorządów
2019-04-03

Szef MSWiA Joachim Brudziński przyznał małopolskim samorządom kolejne środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie promesy na ten cel przedstawicielom 10 gmin z Małopolski wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski. W wydarzeniu uczestniczył również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Bardzo się cieszę i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem głęboko przekonany, że nasze małe ojczyzny zasługują na to, żeby w sposób szczególny o nie dbać – żeby dbać o stan infrastruktury, poprawiać stan dostępności dróg i mostów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu samorządowcom za tą codzienną troskę o wasze jednostki samorządu terytorialnego oraz Panu Wojewodzie za zaangażowanie – powiedział wiceminister Krzysztof Kozłowski.


– Z ogromną satysfakcją goszczę dziś pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego, który przywozi do Krakowa dobre wiadomości dla małopolskich samorządów. Kolejny już raz w tym roku włodarzom gmin z Małopolski wręczone zostaną promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przekazane dziś dodatkowe środki rządowe pozwolą na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w naszych małych ojczyznach – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

5,4 mln złotych w kolejnej transzy promes
W tej transzy w ramach powstałych oszczędności ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 małopolskich gmin otrzymało promesy ogółem na kwotę 5 400 000,00 zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie łącznie 18 zadań, głównie w zakresie remontów dróg gminnych i mostów.

Prawie 90 mln złotych na tzw. powodziówki w 2019 roku
Łącznie w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. powodziówki), otrzymały promesy ogółem na kwotę 89 900 000,00 zł, w tym:
•    gminy: 57 640 000,00 zł,
•    powiaty: 32 260 000,00 zł.

Promesy przyznano 58 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 52 gminom oraz 6 powiatom na realizację łącznie 197 zadań, w tym:
•    gminy: 171 zadania (remont/odbudowa dróg gminnych,  remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego),
•    powiaty: 26 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, odbudowa mostów, odbudowa przepustów).

Prawie 17 mln złotych na usuwanie osuwisk w 2019 roku
Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi otrzymały już w bieżącym roku promesy ogółem na kwotę 16 929 000,00 zł, w tym:
•    gminy: 9 322 000,00 zł,
•    powiaty: 6 991 000,00 zł,
•    samorząd województwa: 616 000,00 zł.

Promesy przyznano 19 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 10 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 26 zadań, w tym:
•    gminy: 13 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
•    powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
•    samorząd województwa: 4 zadania (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Ponad 106,8 mln złotych przyznanych w 2019 roku
Łącznie samorządy województwa małopolskiego otrzymały w 2019 r. środki na kwotę 106 829 000,00 zł.


Lista przyznanych promes

promesy 1promesy 2promesy 4promesy 5promesy 6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj