Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP dla ks. lic. Edwina Rzeszuto
2019-04-07

W niedzielne popołudnie w Tarnowie, miała miejsce uroczystość przekazania odznaczenia dla byłego, wieloletniego proboszcza parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowie, księdza lic. Edwina Rzeszuto. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. W wydarzeniu uczestniczyła także poseł na Sejm RP Anna Czech.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP przyznany został postanowieniem Prezydenta RP w dowód uznania wybitnych zasług dla środowiska polonijnego we Francji oraz za niesienie posługi duszpasterskiej. Ksiądz Edwin Rzeszuto przez blisko trzydzieści lat pełnił funkcję proboszcza w tarnowskiej parafii, skupiając się w sposób szczególny na szerzeniu kultu Matki Boskiej Fatimskiej, wpisując się tym samym w naukę świętego Jana Pawła II, który od początku swojej pontyfikatu nawoływał do zawierzenia losów świata Maryi.   

Przez wiele lat ksiądz Rzeszuto pełnił także posługę duszpasterską wśród środowiska polonijnego we Francji.

≈≈≈≈≈≈ 

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nagrodą za wybitne działania dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. 


Odznaczenie_ks.Rzeszuto1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj