Wokół sprawy nieruchomości Skarbu Państwa w Trzebini
2019-04-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Na ostatniej sesji Rada Powiatu Chrzanowskiego wyraziła zgodę na przyjęcie na rzecz Powiatu Chrzanowskiego darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Trzebinia - obręb Bolęcin jako działki nr 663/7, 663/9, 663/10, zabudowanej obiektami po byłej jednostce wojskowej, stanowiących zgodnie z KW KR1C/00064493/0 własność Skarbu Państwa. Powiat planuje budowę tam hospicjum oraz domu pomocy społecznej dla osób starszych.
Ta decyzja zaskoczyła Fundację "Wesoły Smoczek" z Bolęcina. Zarząd Fundacji twierdzi, że od lat czyni starania o przejęcie tej nieruchomości w celu utworzenia hospicjum. W tej sprawie prowadził rozmowy między innymi u wojewody. Stąd moje pytanie:
- Czy wojewoda faktycznie prowadził z Fundacją rozmowy w tej sprawie i jaki był ich wynik? Czy w ogóle była możliwość przekazania tej nieruchomości w formie darowizny lub nieodpłatnego użytkowania Fundacji "Wesoły Smoczek"?


Oto nasza odpowiedź:

Fundacja Wesoły Smoczek była zainteresowana pozyskaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bolęcinie pod siedzibę Centrum Aktywizacji, Edukacji i Rehabilitacji. Niemniej po przeanalizowaniu zaproponowanej przez Fundację koncepcji zagospodarowania nieruchomości Wojewoda uznał, że będzie ona wymagać większego zaangażowania środków pieniężnych niż zakładane i ostatecznie może przekraczać możliwości finansowe Fundacji, tym bardziej, że przedłożony przez Fundację plan finansowy w znacznym stopniu opierał się na potencjalnym pozyskaniu środków finansowych na realizację zamierzeń.         
Odnosząc się natomiast do możliwości przekazania Fundacji tej nieruchomości w formie darowizny lub bezpłatnego użytkowania, należy wyjaśnić, że:
1. art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zezwala na nieodpłatne obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi (a takim jest użytkowanie) jedynie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
2. art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zezwala na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa podmiotom innymi niż jednostki samorządu terytorialnego jedynie na cel publiczny, przy czym należy podkreślić, że cele publiczne zostały wymienione w art. 6 ugn oraz dodatkowo za cele publiczne uznaje się takie cele, które mianem tym zostały oznaczone w odrębnych ustawach. Dlatego też dopiero analiza konkretnego wniosku mogłaby wykazać, czy planowane wykorzystanie jest cele publicznym, a w konsekwencji czy możliwa byłaby darowizna.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj