Wokół koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
2019-03-28

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z planowaną publikacją proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Ile wniosków o wypłatę 500+ czeka obecnie na rozpatrzenie? Na jaką kwotę?
2. Ile wniosków udało się rozpatrzyć od czasu przejęcia kompetencji od urzędu marszałkowskiego?
3. Ile wyniosła najwyższa wypłata zaległego 500+ dla danej rodziny?


Oto nasza odpowiedź:

Przejętych do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego z dniem 1 stycznia 2018 roku wniosków o świadczenie wychowawcze było 21 724, z czego 12 027 wniosków dotyczyło okresu zasiłkowego 2016/2017, zaś 9697 okresu zasiłkowego 2017/2018.
W okresie od 1.01.2018 do 27.03.2019 r. wpłynęło ponadto 21 857 spraw z wniosków o świadczenia wychowawcze  (w tym 15 428 z okresu zasiłkowego 2018/2019). Na dzień 27.03.2019 r. pozostało do rozpatrzenia około 11 388 wniosków o świadczenie wychowawcze z trzech okresów zasiłkowych.
Podanie kwoty, na jaką łącznie opiewają wnioskowane świadczenia i jaka ewentualnie zostanie wypłacona, nie jest na tym etapie możliwe.
Do 27.03.2019 r. rozpatrzono 32 193 wnioski o świadczenia wychowawcze („500+”). Dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym oraz zwiększeniu tempa załatwiania spraw zakładamy, że do końca I kwartału 2019 uda nam się załatwić niemal wszystkie przejęte od Marszałka Województwa Małopolskiego wnioski o świadczenia wychowawcze. Pozostanie do załatwienia ok. 900 spraw, w których zakończenie postępowania uzależnione jest od odpowiedzi instytucji zagranicznej bądź działań gmin.
Wnioski, które wpłynęły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2018 r., planujemy rozpatrzeć do końca czerwca 2019  r.
Do tej pory rekordowo wysoką wypłatą była wypłata prawie 70 tys. zł dla rodziny z 5 dzieci z powiatu suskiego.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj